Aarhus Universitets segl

OML-Multi. Versionshistorie og løste problemer i tidlige OML-versioner

Siden giver et overblik over versionshistorie. Endvidere kan du finde detaljer om løste problemer både i ældre og forholdsvis nye OML-versioner. 

For problemer i nyere versioner (både 5.03, 5.4 og 6.x) er den bedste indgang dog siden Indrapporterede problemer.

Overblik over versionshistorie

Version 7.0 blev frigivet i august 2020. Den giver mulighed for at beregne deposition af ammoniak fra stalde i relation til husdyrgodkendelser.dk. Se siden Nyt i OML-Multi 7.0. Kendte fejl rettet.

Version 6.2 blev frigivet i oktober 2017. Der giver mulighed for import af danske terrændata, som gratis hentes fra Kortforsyningen.dk. Enheder for lugtemission kan angives i LE elle OU. Se siden Nyt i OML-Multi 6.2. Kendte fejl rettet.

Version 6.00 blev frigivet i februar 2014.  Mindre småfejl i menusystemet er rettet i version 6.01 fra april 2014. De vigtigste nyheder er mulighed for brug af 10 års meteorologiske data, mulighed for grove og konservative estimater af deposition i VVM sammenhæng samt et nyt format for hjælpeteksten. Se siden Nyt i OML-Multi 6,0. Gratis opgradering fra version 6.00 til version 6.01 kan foretages via siden OML-Multi opgradering

Version 5.40 blev frigivet i maj 2013. Der er rettet kendte fejl og tilføjet forskellige ny faciliteter. Se siden Nyt i OML-Multi 6.0

Version 5.03 kom i marts 2003. Der er rettet en fejl i udskriften af kildedata, som under bestemte forhold kunne bevirke at den udskrevne Q-værdi (emissionen) for stof 2 og/eller 3 blev forkert.

Version 5.02 kom i februar 2003 med to rettelser, der kan have betydning for beregningsresultater (se herunder).

Version 5.01 kom i november 2002 med enkelte småforbedringer i menu-overbygningen.

OML-Multi 5.00 udkom i oktober 2002. Dette var den første Windows-version af OML-Multi. Den sidste DOS-version er version 4.2.

Løste problemer - detaljer

En detaljeret liste over rettelser foretaget i OML-Multi version 5.01 til og med version 5.4 kan downloades her som pdf-fil. Revisioner af OML-Multi 5