Aarhus Universitets segl

Udledning af luftforurening

Institut for Miljøvidenskab og DCE - Det Nationale Center for Miljø og Energi er ansvarlig for at udarbejde og rapportere de officielle emissioner af luftforurening og drivhusgasser fra danske kilder. Opgørelserne omfatter alle forurenende stoffer, der er omfattet af internationale rapporteringsforpligtelser, navnlig klimakonventionen (UNFCCC) og konventionen om langtrækkende grænseoverskridende luftforurening (LRTAP) under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UNECE). Emissionsopgørelserne følger internationalt aftalte retningslinjer og danner grundlaget for kontrol af overholdelse af Danmarks internationale forpligtelser relateret til emissioner.

 

DETALJEREDE INFORMATIONER OM EMISSIONSOPGØRELSERNE (PÅ ENGELSK) KAN TILGÅS VIA MENUEN TIL HØJRE ELLER VIA DETTE LINK.

 

Instituttet udarbejder også emissionsfremskrivninger til Danmarks officielle rapporteringer til de ovennævnte konventioner samt relevante EU-direktiver og -forskrifter (her findes yderligere information om fremskrivninger).

Desuden har instituttet udviklet en model for geografisk fordeling af emissioner - SPREAD-modellen. Modellen er en højopløsningsmodel designet til at give input i høj kvalitet til modellering af luftkvalitet (her findes yderligere information om SPREAD-modellen).

I tillæg til arbejdet med emissionsopgørelser og –fremskrivninger, deltager eksperterne i en række andre projekter, både forskningsorienterede og rådgivningsprojekter. En nøgleaktivitet er deltagelse i internationale evalueringer (review), og gruppen deltager i evalueringer under UNFCCC, UNECE samt evalueringer foretaget af Europa-Kommissionen (her findes information om udvalgte projekter relateret til emissionsopgørelserne).