Aarhus Universitets segl

Generelt om Instituttet

Institut for Miljøvidenskab driver problemorienteret forskning og skaber grundlag inden for økologiske, kemiske og fysiske sammenhænge i miljøet, samt i økonomiske, politiske og sociale forhold i samspillet mellem miljø og samfund. Instituttet udfører desuden forskningsbaseret myndighedsbetjening og leverer forskningsbaseret rådgivning.

Den faglige ekspertise spænder fra atmosfærisk kemi og fysik, over miljøkemi, mikrobiologi og bioteknologi, til miljøøkonomi, miljøgeografi, politologi og sociologi.

Vi er omkring 150 medarbejdere samt studerende og gæsteforskere. Sammen har vi et spændende og inspirerende arbejds- og studieliv, og vi arbejder tæt sammen med forskere fra mange danske og udenlandske institutioner.

Forskningsprogrammer

Institut for Miljøvidenskab arbejder tværfagligt med samfundets udfordringer. Her bidrager kemikere, mikrobiologer, atmosfærefysikere, geografer, ingeniører, økonomer, sociologer og politologer i tæt samarbejde med metoder og viden til at skabe bæredygtig udvikling.

Forskningsbaseret rådgivning og betjening af myndigheder

Institutet løfter en betydelig indsats inden for myndighedernes beredskab på luftforureningsområdet. Det sker gennem rutinemæssige målinger af luftforurening i Danmark og i Grønland, og gennem varetagelse af opgørelser af de danske udledninger af luftforurenende stoffer, klimagasser og partikler.

Det sker i forhold til de internationale konventioner - Klimakonventionen og Genevekonventionen om langtransporteret luftforurening - samt EU. Vi har udviklet en unik ekspertise i at kombinere målinger og modelberegninger for at beskrive og vurdere luftforureningens betydning og påvirkninger af mennesker og natur.  

Institut for Miljøvidenskab har siden 1970’erne arbejdet med kortlægning af luftkvalitet i Danmark, Grønland, Arktis samt en lang række andre lande. Instituttet har ansvar for planlægning og udførelse af de nationale overvågningsprogrammer, som retter sig mod kortlægning af luftkvalitet i Danmark og Arktisk. Overvågningen i Danmark udføres som en del af det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur.


Hvis du efter at have læst om vores arbejde har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig til en af vores medarbejdere.

Institut for Miljøvidenskab er placeret på Risø ved Roskilde.