Aarhus Universitets segl

Miljøstøj

Miljøstøj (ekstern støj) er en udbredt og ofte undervurderet stressfaktor, der påvirker folkesundheden og trivslen markant. Det refererer til uønsket eller skadelig lyd fra forskellige kilder som vejtrafik, togtrafik, flytrafik, industriaktiviteter, byggeri og rekreative aktiviteter. Ifølge Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er vejtrafik den største kilde til støjforurening i europæiske byer.

Langvarig udsættelse for høje støjniveauer kan skade den fysiske og mentale sundhed. Forskning viser, at høj støjeksponering fysisk er forbundet med hjertekar sygdomme såsom forhøjet blodtryk og øget risiko for hjertesygdom. Endvidere kan støj forstyrre søvnmønstre, hvilket fører til søvnforstyrrelser og træthed, som igen påvirker kognitiv funktion og produktivitet. Socialt kan støjforurening mindske livskvaliteten i byområder ved at hæmme koncentration, kommunikation og afslapning, hvilket fører til irritabilitet og nedsat deltagelse i samfundet (EEA).

Miljøstyrelsen vurderer at omkring 200 – 500 for tidlige dødsfald kan relateres til miljøstøj. Byplanlægning, støjregulering og teknologiske fremskridt er afgørende for at mindske disse påvirkninger.

Institut for Miljøvidenskab bidrager til forskning i helbredseffekter af luft- og støjforurening i befolkningsundersøgelser sammen med nationale og internationale epidemiologer. I den forbindelse kan Institut for Miljøvidenskab bidrage med estimering af støjeksponering. Instituttet råder over en række miljøstøjmodeller, nemlig Nord2000, RTN-96, CNOSSOS, SoundPLAN og TRANEX. De tre første modeller er implementeret i SoundPLAN. Dette muliggør beregning af miljøstøjniveauer fra forskellige kilder som vejtrafik, jernbane, fly, industri osv.

Referencer

Khan, J., Thysell, E., Backalarz, C., Finne, P., Hertel, O., & Jensen, S.S. (2023). Performance Evaluation of Nord2000, RTN-96 and CNOSSOS-EU against Noise Measurements in Central Jutland, Denmark. MDPI Acoustics, 5(4). Pp. 1099-1122. DOI: https://doi.org/10.3390/acoustics5040062.

Det Europæiske Miljøagentur (2023). Støj. Tilgængelig online: https://www.eea.europa.eu/en/topics/in-depth/noise.

Det Europæiske Miljøagentur (2020). Miljøstøj i Europa. Tilgængelig online: https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-noise-in-europe.

Verdenssundhedsorganisationens (WHO) regionale kontor for Europa (2019). Retningslinjer for miljøstøj for den europæiske region. Tilgængelig online: https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289053563.

Miljøstyrelsen (MST) (2022). Trafikstøj. Tilgængelig online: https://eng.mst.dk/industry/noise/traffic-noise.

Det Europæiske Miljøagentur (2022). Sundhedsvirkninger af eksponering for støj fra transport. Tilgængelig online: https://shorturl.at/fAVY6.