Aarhus Universitets segl

TRANEX

TRANEX står for ”Traffic Noise Exposure Model” dvs. en eksponeringsmodel for trafikstøj, og blev først udviklet og valideret af Gulliver et al. (2015). Det er en open-source model baseret på den modificerede britiske metode, Beregning af Vejtrafikstøj (CoRTN). TRANEX-modellen er blevet anvendt i flere lande i EU og andre steder (Khan et al., 2021). Modellen er kendetegnet ved at den kan udnytte moderne beregningsmetoder til støjberegninger for store geografiske områder.

Modelbeskrivelse

Metoden CoRTN giver det timebaserede støjniveau, der overskrides 10% af tiden, kendt som A-vægtet L10 eller LA10,1hr. Denne beregning inkluderer et grundlæggende støjniveau beregnet 3,5 meter fra kantstenen og 0,5 meter over jorden. Derudover anvendes flere korrektioner, som omfatter følgende korrektioner for at beregne det endelige støjniveau for en specifik receptorplacering.

  • Trafikhastighed og antallet af køretøjer på vejen
  • Type af vejoverflade
  • Den skrå afstand mellem vejen og receptoren
  • Eventuelle barrierer eller afskærmning mellem vejen og receptoren
  • Effekt af typen af jordoverflade
  • Hældningen af vejen
  • Refleksioner fra bygninger på den modsatte side af vejen.

TRANEX følger i store træk CoRTN-metoden med hensyn til behandling af kildegeometri, beregning af vejafstand, trafik på mindre veje, vejoverflader, tunneller og hældninger langs veje. Dog, som specificeret i det europæiske støjdirektiv, inkluderer den også standardstøjparametre såsom LAeq1hr, Lnight osv. Disse parametre bruges til at vurdere støjniveauer over specifikke perioder og er essentielle for støjkortlægning og eksponeringsvurdering. Ved hjælp af parametriske ligninger givet i Gulliver et al. (2015) estimerer TRANEX det endelige støjniveau.

Under støjberegningen oprettes en cirkulær buffer med en radius på 500 m (variabel afstand) omkring hver receptor. Denne buffer krydses derefter med trafikkildepunkterne. Hvis der ikke er nogen trafikkildepunkter inden for 500 m bufferen, oprettes en anden buffer med en radius på 1000 m (variabel afstand) og processen gentages. Dette sikrer, at den nærmeste hovedvej indgår i støjberegningen. Efter at have oprettet den cirkulære buffer og krydset den med trafikkildepunkterne genereres en strålebane ved hjælp af lige linje-geometri mellem receptoren og hvert trafikkildepunkt. Disse strålebaner krydses derefter med bygninger og type af jordoverfalden. Dette trin er nødvendigt for at tage højde for korrektioner på grund af afskærmning (bygninger) og jordoverfladen, som kan påvirke støjniveauerne ved receptorplaceringen.

Referencer og relateret litteratur

Khan, J., Ketzel, M., Jensen, S. S., Gulliver, J., Thysell, E., & Hertel, O. (2021). Comparison of Road Traffic Noise prediction models: CNOSSOS-EU, Nord2000 and TRANEX. Environmental Pollution, 270, 116240. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.116240.

Gulliver, J., Morley, D., Vienneau, D., Fabbri, F., Bell, M., Goodman, P., ... & Fecht, D. (2015). Development of an open-source road traffic noise model for exposure assessment. Environmental Modelling & Software, 74, 183-193. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2014.12.022.