Aarhus Universitets segl

Støjmålinger

Miljøstøjmålinger af trafikstøj har stor betydning for at forstå og reducere virkningerne af støjforurening i samfundet. Præcise målinger giver værdifuld indsigt i omfanget af støjeksponeringen, som befolkningen oplever.

Ved at måle trafikstøjniveauer kan vi identificere områder, der påvirkes særligt, og afgøre om de overskrider anbefalede støjgrænser. Disse data hjælper byplanlæggere og beslutningstagere med at træffe informerede beslutninger ved udformning af nye veje, implementering af støjskærme eller fastlæggelse af arealanvendelse. Derudover bidrager målinger til at vurdere validiteten af støjmodeller og reduktionsforanstaltninger samt evaluere succesen af støjreduktionspolitikker.

Desuden hjælper støjmålinger med forståelse af mønstre som f.eks. maksimale støjperioder, støjende køretøjskategorier og områder med højere sårbarhed på grund af støjrelaterede sundhedspåvirkninger. På lang sigt gør målinger det muligt for samfundet at arbejde for et mere stille og sundere lydmiljø, hvilket forbedrer trivsel og livskvalitet generelt.

Institut for Miljøvidenskab anvender støjmålinger til at sammenligne med resultater fra støjberegningerne til at evaluering validitet og usikkerhed på modelberegninger fx Khan et al. (2023). Støjmålinger ved hjælp af bærbare sensorer udføres også for at studere de tidsmæssige og rumlige støjmønstre ved trafik-hotspots. Instituttet har udstyr af høj kvalitet til bærbare støjmålinger.

Referencer og relateret litteratur

Khan, J., Thysell, E., Backalarz, C., Finne, P., Hertel, O., & Jensen, S.S. (2023). Performance Evaluation of Nord2000, RTN-96 and CNOSSOS-EU against Noise Measurements in Central Jutland, Denmark. MDPI Acoustics, 5(4). Pp. 1099-1122. DOI: https://doi.org/10.3390/acoustics5040062.