Aarhus Universitets segl

Miljøkemi og toksikologi

Arbejdsområder

Tilstedeværelsen af potentielt skadelige kemikalier i miljøet giver anledning til stor bekymring hos den brede offentlighed, navnlig forurening af ressourcer (vand, luft, jord, fødevarer) samt kontakt til kemikalier gennem produkter (personlig pleje, byggematerialer, maling og andre forbrugerprodukter).  Forskning og rådgivning i sektionen søger at udfylde huller i viden herom, fx vedrørende kilder, eksponeringsniveauer, transformationsruter, eksponeringen-effekt kobling samt effektive måder at reducere de risici der kan være forbundet med kemikalier.

Fokus i sektionen er miljøkemi og toksicitet i forhold til organiske forureninger, og hvor det er muligt sat i en risikovurderingskontekst.  En af de primære visioner er at opnå en bedre forståelse af organiske forureningers skæbne i miljøet, risikoen samt metoder - eksempelvis regulering og remediering - til at kontrollere disse i tekniske systemer (vandrensning, jordrensning).  Forskningen er baseret på eksperimentelt arbejde i form af målinger og specifikke processtudier, ofte ledsaget af modellering af toksicitet, samt optimering af tekniske og biologiske processer med henblik på at reducere eksponeringen til miljøet.  Alle disse aspekter inkluderer også menneskers eksponering til kemikalier og relaterede risici.

Forskningen omfatter også miljømæssig risikoanalyse af forskellige kemiske forureninger (bl.a. medicinrester, pesticider, PCBer, flammehæmmere, perflourerede stoffer, dioxiner, PAHer, personlige plejeprodukter, blødgørere, forbrugerkemikalier, kemiske kampstoffer og deres nedbrydningsprodukter) i miljøet. Konkret undersøges kilder, transport, fordeling, bioakkumulering og transformation af organiske forureninger i forskellige miljømæssige og humane matricer. Arbejdet omfatter endvidere identifikation af nye potentielt problematiske organiske kontaminanter, udvikling og anvendelse af state-of-the-art kemiske analysemetoder med høj følsomhed til påvisning af forureninger i miljøprøver og prøver fra forbrugerprodukter, planter, dyr og mennesker. Der arbejdes både med miljømæssige risikovurderinger samt risikovurderinger af folkesundhed.