Aarhus Universitets segl

Samfundsvidenskabelig og geografisk miljøforskning

Arbejdsområder

Samfundsvidenskabelig miljøforskning giver viden om samspillet mellem samfund og miljø.

I sektionen for samfundsvidenskabelig miljøforskning udfører vi forskning, rådgivning og undervisning indenfor miljøsociologi, miljøøkonomi og politologi. Vi integrerer fagene og arbejder ofte sammen med naturvidenskabelige forskere for at beskrive og finde løsninger til miljøproblemer og udfordringer indenfor vandmiljø og vandressourcer, luftforurening, klima, jord, areal- og naturforvaltning samt bymiljø.

Vi belyser miljøkonsekvenserne af samfundsudviklingen, og ser på hvordan miljøregulering og forvaltning påvirker samfundet både i hverdagslivet og på samfundsøkonomisk niveau. Et vigtigt forskningsområde er også hvordan miljøreguleringen bedst kan implementeres. Vi udvikler og forbedrer løbende de teoretiske og metodemæssige grundlag for de empiriske analyser.

Den samfundsvidenskabelige miljøforskning bidrager til etableringen af et videnskabeligt velfunderet udgangspunkt for beslutninger om den fremtidige miljø- og naturpolitik på lokalt, nationalt og internationalt niveau. Vi bidrager også til undervisning, og lægger vægt på at bidrage til at sprede viden om miljø og samfund til befolkningen.

Vores overordnede forskningsområder handler alle om omstillingen til bæredygtige samfund.

Miljøgeografiske analyser bruges ved analyser af samfundsmæssige aktiviteter på forskellige skalaer, samt analyser af ændringer i arealanvendelse og landskabets funktioner. Herved muliggøres analyser af geografisk bestemte påvirkninger af mennesker og miljø, såvel som geografisk lokaliserede effekter af politiske tiltag såsom planlægning og regulering. Såvel aktuelle tilstande og udviklinger over tid samt perspektiver for fremtidsscenarier er i fokus.