Aarhus Universitets segl

Road Traffic Noise 1996

Udover Nord2000 er Road Traffic Noise 1996 (RTN-96) en anden nordisk støjmodel for vejtrafikstøj. I litteraturen kaldes RTN-96 også for "den nordiske beregningsmodel". Udviklingen af RTN-96 blev igangsat af Nordisk Ministerråd i 1978, og den reviderede version (Nielsen, 1996; TemaNord) blev udgivet i 1996.

Modelbeskrivelse

RTN-96-modellen blev skabt til at estimere støjniveauer i et standardscenario, hvor vejen er tør, og terrænet ikke er dækket af sne eller is (Bendtsen, 1999). Støjberegningerne er baseret på typiske vejrforhold, specifikt moderate vindforhold, der blæser væk fra støjkilden, med en vindhastighed på mindre end 2 m/s. De nationale støjstandarder henviser til støjen i et åbent område uden lydrefleksion fra en bygningsfacade. Denne model er primært beregnet til at forudsige støjniveauer i disse åbne områder. Modellen tager kun hensyn til typiske vejrforhold i beregningerne.

Denne model kan estimere LAeq24h under disse forudsætninger, hvilket repræsenterer det 24-timers ækvivalente støjniveau. Modellen er også i stand til at forudsige det højeste lydtrykniveau, kendt som LAFmax,5%, hvilket er det niveau, som i 5% af tiden overskrides Det er værd at bemærke, at der ikke er etableret standarder for maksimale støjniveauer i Danmark.

De nødvendige faktorer for at estimere LAeq24h inkluderer trafikmængde for både lette og tunge køretøjskategorier, hastighed, afstand fra vejens centerlinje, vejoverfladens højde i forhold til det omgivende terræn, barriereposition og -højde, barrieretykkelse, jordoverfladetype og modtagerens placering. På den anden side er trafikmængde ikke nødvendigt for at forudsige LAFmax,n% men kendskab til de andre nævnte parametre og køretøjskategorien er afgørende. For at beregne fx LAFmax,95% kræves der ikke trafikdata. LAFmax,95% er et mål for det maksimale lydniveau, der forekommer 95% af tiden i en given periode. Det beregnes ved at måle (eller beregne) lydniveauet på et bestemt sted over en periode og derefter vælge det højeste lydniveau, der forekommer i 95 % af tiden.

Læsere henvises til følgende litteratur for flere relevante detaljer.

Referencer og relateret litteratur

Khan, J., Thysell, E., Backalarz, C., Finne, P., Hertel, O., & Jensen, S.S. (2023). Performance Evaluation of Nord2000, RTN-96 and CNOSSOS-EU against Noise Measurements in Central Jutland, Denmark. MDPI Acoustics, 5(4). Pp. 1099-1122. DOI: https://doi.org/10.3390/acoustics5040062.

Nielsen, H. L. (1996). Road Traffic Noise – Nordic Prediction Method (Tema Nord). Nordic Council of Ministers, Report # TemaNord 1996:525.

Bendtsen, H. (1999). The Nordic prediction method for road traffic noise. Science of the total environment, 235(1-3), 331-338. DOI: https://doi.org/10.1016/S0048-9697(99)00216-8.