Aarhus Universitets segl

Nord2000

Nord2000 blev introduceret af Miljøstyrelsen i Danmark i 2006. Den er bredt anvendt til strategisk kortlægning af vej- og jernbanestøj. Nord2000 kan forudsige 1/3 oktavbånds niveauer for eksempelvis vejstøj, der breder sig over komplekst terræn under næsten alle vejrforhold. Dette muliggør beregning af årlige gennemsnitlige støjniveauer, som krævet af de europæiske direktiver om miljøstøj. Siden juli 2007 har Miljøstyrelsen anbefalet Nord2000 som Danmarks officielle metode til beregning af vej- og jernbanestøj. Derudover blev det årlige støjgennemsnit Lden (dag-aften-nat støj) introduceret som den danske støjindikator for at vurdere befolkningens udsættelse for trafikstøj.

Kildemodul

Nord2000-metoden er en punkt-til-punkt tilgang. Dens kildemodul (Jonasson, 2006) estimerer lydeffektniveauer for rulle- og motorstøj i 1/3 oktavbånd fra 25 Hz til 10 kHz. Nord2000 beregner lydeffektniveauet for dæk/vej og motorstøj separat. Der anvendes korrektioner for at tage højde for, hvordan en våd vejoverflade påvirker rullestøj fra lette køretøjer, selvom sådanne korrektioner ikke kan foretages for støj fra tunge køretøjer på grund af utilstrækkelige data. Nord2000 inkorporerer også korrektioner, der tager højde for vejoverfladetyper, hældning, acceleration/deceleration og temperaturer forskellige fra 20°C, når rullestøj evalueres. Korrektioner for motorstøj i forbindelse med acceleration/deceleration og vejhældninger er også angivet.

Kildemodulet skelner mellem (i) lette, (ii) mellemstore og (iii) tunge køretøjer. Kildemodulet er nærmere beskrevet i Jonasson (2006).

Lydudbredelsesmodul

Nord2000's lydudbredelsesmodul anvender geometrisk stråleteori til at beregne lyddæmpning (1/3 oktavbånd, 25 Hz til 10 kHz) langs udbredelsesstien. Modellen tager højde for terrænform, jordtype og andre relevante faktorer i beregningerne (Danmarks Vejdirektorat, 2011). Terræntværsnittet er opdelt i lineære segmenter, der antages at være flade, medmindre andet er angivet ved at angive værdien for jordens ruhed (Khan et al., 2021). Hvert af disse segmenter bidrager til jord- og afskærmningseffekterne, hvilket resulterer i omfattende og præcise beregninger.

Udbredelsesmodulet i Nord2000 inkorporerer brugen af Fresnel-zoner for at tage hensyn til jordens effekt. Fresnel-zoner er nærmere beskrevet i Plovsing (2006 a, b).  Jordens effekt vurderes for hver jordtype inden for Fresnel-zonen, og effekten bestemmes som et vægtet gennemsnit, der tager højde for den andel af Fresnel-zonen, der er dækket af hver jordoverflade. Otte klasser af jordoverflader er defineret, fra meget blød (ligesom græs) til meget hård (asfalt eller beton). Dog bruges typisk kun to klasser, "blød" og "hård", til støjkortlægningsformål. Hver klasse er karakteriseret ved en repræsentativ værdi for strømningsmodstanden.

Nord2000 er designet til at beregne årlige gennemsnitlige støjniveauer ved at tage hensyn til forskellige vejrforhold og deres indvirkning på dæmpning. For at opnå dette er der defineret forskellige vejrklasser, hvis hyppighed er bestemt ved hjælp af 10 års observationsdata for et meteorologisk referenceår (Eurasto, 2005). Hver vejrklasse karakteriseres af en lydhastighedsprofil som en funktion af højden over jorden. Beregningen af det årlige gennemsnitlige støjniveau indebærer at beregne støjniveauets bidrag for hver vejrklasse og derefter kombinere disse niveauer, under hensyntagen til deres hyppighed.

Nord2000 bygger på en omfattende test og validering. Vejdirektorat har udgivet rapporter, der dokumenterer modellens evaluering, test og forbedringer. Interesserede læsere henvises til relevante rapporter og artikler for at få dybere indsigt i modellens struktur, relevante koncepter og evalueringer.

Referencer og relateret litteratur:

Khan, J., Thysell, E., Backalarz, C., Finne, P., Hertel, O., & Jensen, S.S. (2023). Performance Evaluation of Nord2000, RTN-96 and CNOSSOS-EU against Noise Measurements in Central Jutland, Denmark. MDPI Acoustics, 5(4). Pp. 1099-1122. DOI: https://doi.org/10.3390/acoustics5040062.

Miljøstyrelsen (2006). Nord2000: Nordic noise prediction method. Tilgængelig online: https://tinyurl.com/2rjz8euf.

Vejdirektoratet (2011). Traffic noise prediction with Nord2000 – An Update. Tilgængelig online: https://tinyurl.com/mvw7d69k.

Khan, J., Ketzel, M., Jensen, S. S., Gulliver, J., Thysell, E., & Hertel, O. (2021). Comparison of Road Traffic Noise prediction models: CNOSSOS-EU, Nord2000 and TRANEX. Environmental Pollution, 270, 116240. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.116240.

Jonasson, H.G. (2006). Acoustic Source Modelling of Nordic Road Vehicles, SP Rapport 2006:12, Energy Technology, Borås, Sweden.

Plovsing, B. (2006a). Nord2000. Comprehensive Outdoor Sound Propagation Model. Part 1: Propagation in an Atmosphere without Significant Refraction, DELTA Acoustics and Vibrations (now FORCE Technology), Hørsholm, Denmark. Report # AV 1849/00, revised.

Plovsing, B. (2006b). Nord2000. Comprehensive outdoor sound propagation model. Part 2: Propagation in an atmosphere with refraction. DELTA Acoustics & Vibration (now FORCE Technology), Hørsholm, Denmark. Report # AV 1851/00.

Eurasto, R. (2005). Nord2000 for road traffic noise prediction. Weather classes and statistics, VTT Research Report No. VTT-R-02530-06, Esbo, Finland.

Kragh, J. (2006). Nord2000: User's Guide Nord2000 Road. DELTA Acoustics and Vibrations (now FORCE Technology). Report # AV 1171/06 Hørsholm, Denmark.