Aarhus Universitets segl

Kontaktpersoner

Medarbejdere, der arbejder med emissionsopgørelser (med angivelse af arbejdsområde):

Projektleder, chefkonsulent Ole-Kenneth Nielsen, E-mail: okn@envs.au.dk

Specialkonsulent Malene Nielsen, E-mail: mn@envs.au.dk (energi)

Specialkonsulent Marlene Plejdrup, E-mail: msp@envs.au.dk (flygtige emissioner og geografisk fordeling)

Seniorrådgiver Morten Winther, E-mail: mwi@envs.au.dk (transport og mobile kilder)

Akademisk medarbejder Katja Hossy Hjelgaard, E-mail: kahj@envs.au.dk (industri og produktanvendelse)

Seniorforsker Patrik Fauser, E-mail: paf@envs.au.dk (opløsningsmidler)

Specialkonsulent Mette Hjort Mikkelsen, E-mail: mhm@envs.au.dk (landbrug)

Akademisk medarbejder Rikke Albrektsen, E-mail: rial@envs.au.dk (landbrug)

Akademisk medarbejder Trine Anemone Andersen, E-mail: taa@envs.au.dk (landbrug)

Seniorforsker Steen Gyldenkærne, E-mail: sgy@envs.au.dk (LULUCF)

Akademisk medarbejder Lærke Worm Callisen, E-mail: lwc@envs.au.dk (LULUCF)

It-specialist Henrik Bruun, E-mail:  hgb@envs.au.dk (IT, rapporteringsværktøjer)


INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB

Aarhus Universitet

Frederiksborgvej 399
Postboks 358
4000 Roskilde

E-mail: envs@au.dk
Telefon: 8715 0000