Aarhus Universitets segl

Data om luftkvalitet

 

Luftkvaliteten i Danmark er i dag relativt god, hvilket skyldes en langsigtet national og international indsats for at reducere udledningerne af luftforurenende stoffer. Samtidigt hermed er de meteorologiske forhold i Danmark gunstige, da vi har et relativt blæsende klima, som bidrager til at mindske effekten af luftforureningen. Siden 2017 har der ikke været observeret overskridelser af de danske grænseværdier, mens der dog fortsat er en række overskridelser af WHO’s anbefalinger for luftkvalitet.

Som en del af overvågningen af luftforureningen i Danmark stiller vi en lang række data til rådighed, så det er muligt at få et indblik i den aktuelle luftkvalitet lige her og nu. Via vores ”luftudsigt”, kan man få en prognose for, hvordan det vil komme til at gå luftkvaliteten i de kommende tre dage. Det er også muligt at få data om udviklingstendenser og geografisk fordeling samt historiske data.

Vi følger endvidere nøje udviklingen i koncentrationerne af ozon i sommermånederne, da episoder med forhøjet ozon kan give anledning til gener hos personer med vejrtrækningslidelser som f.eks. astma. Sammen med Miljøstyrelsen udsender vi pressemeddelelser i de tilfælde, hvor ozonniveauet bliver særligt højt. Dette sker dog heldigvis kun en enkelt gang hvert eller hvert andet år.