Aarhus Universitets segl

Europæiske målinger

  • Airbase er en fælles-europæisk database for luftkvalitetsdata, som stilles til rådighed af det europæiske Miljøagentur (EEA). Databasen er tilgængelig via Internettet og indeholder data fra mere end 30 lande i Europa. Man kan både få adgang til statistikker og til rå-data.
  • Ozone across Europe . Det europæiske Miljøagentur (EEA) stiller et sæt websider til rådighed, der viser det aktuelle niveau af ozonforurening over hele Europa. Kortet er baseret på dagsfriske målinger. De største ozon-koncentrationer optræder i sommerhalvåret i perioder med varmt og solrigt vejr. Ozon er et væsentligt større problem i det sydlige Europa end i Danmark.
  • EMEP er et omfattende europæisk samarbejdsprogram om overvågning af langtransport af luftforurening, som har fungeret i en lang årrække. Mangfoldige resultater af arbejdet er tilgængelige on-line.
  • EuroAirnet er en betegnelse for et net af målestationer, som drives af EEA's medlemslande.