Aarhus Universitets segl

Aktuelle målinger

Aarhus Universitet måler luftkvalitet på repræsentativt udvalgte steder i større byer og i landområder.

Målestationerne opdeles i "typer" efter hvor de er opstillet:

  • Gade - på stærkt trafikerede gader
  • Bybaggrund - på tage eller i gårde i byområder
  • Land - i åbne områder langt fra større forureningskilder

På gadestationerne er trafikken umiddelbart forbi stationen den væsentligste kilde for stoffer som kvælstofoxider, kulmonoxid og til dels PM10 (partikler mindre end 10 µm). Gadestationerne er i alle tilfælde placeret på fortovet umiddelbart op til kørebanerne på en tæt trafikeret gade i bymidten. Resultaterne giver et indtryk af den forurening man udsættes for i "gaderum", idet der - afhængigt af de meteorologiske forhold - kan være store variationer over mindre afstande.

På bybagrundsstationerne registreres desuden den forurening, som udsendes i byområdet. Her bidrager kilder som trafik og boligomvarmning samt eventuelle bidrag fra industrier. Resultaterne er repræsentative for forureningen i områder (fx boligkvarterer), som ikke ligger direkte op til stærkt trafikerede gader.

Landstationerne registrerer den generelle forurening over Danmark. Den er i mange tilfælde domineret af den forurening som udsendes i områder udenfor landets grænser.

Via menuen til højre er der adgang til data fra de seneste to uger.