Aarhus Universitets segl

Luftudsigten for de næste 3 dage

Forureningskort

Vælg stof:

Kortet viser koncentrationer i luften af det valgte stof. Du kan stoppe animeringen eller gå skridtvis frem.

Danmark er opdelt i firkanter på 1 x 1 km; der vises koncentrationer som middelværdi for sådanne firkanter for den aktuelle time.

Tidspunkter er i UTC. Læg en time til det viste klokkeslet for at få tidspunktet i dansk vintertid, 2 for sommertid.

Om Luftudsigten

Et nyt prognosesystem har i juni 2017 erstattet DCE's tidligere system.

Det ny system bygger på forbedrede modeller. 

Grænseværdier

For ozon udsender Miljøstyrelsen information til offentligheden, hvis målingerne af ozon på en af de danske målestationer overstiger 180 mikrogram/m3 som 1-times middelværdi. Tærsklen overskrides typisk en enkelt gang om året med 1-3 års mellemrum.

Der udsendes et egentligt varsel, hvis den målte ozonkoncentration overskrider 240 mikrogram/m3 i tre på hinanden følgende timer. Dette er endnu ikke sket i Danmark

Se også: