Aarhus Universitets segl

Årsrapporter fra måleprogrammerne

Denne side er en oversigt over årlige rapporter fra AU's overvågningsprogram for luftforurening. Disse rapporter giver en god oversigt over den aktuelle forureningssituation i Danmark.

Der er to serier af årsrapporter: En med fokus på luftforurening med sundhedsmæssig betydning, og en med fokus på luftkvalitet i relation til natur (atmosfærisk deposition).

Indtil 2011 blev rapporterne udgivet af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Derefter blev DMU afløst af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

I øvrigt findes mange andre rapporter og andet læsestof om lignende emner. Du kan gå ind på DCE's Miljøbibliotek eller lave en søgning i databasen over AU's publikationer.

Aarhus Universitet (AU) varetager den nationale overvågning af luftkvaliteten i Danmark. Arbejdet med overvågningsprogrammet foregår ved Institut for Miljøvidenskab ved AU. Instituttet leverer forskningsbaseret rådgivning og viden om natur og miljø til myndigheder og erhverv gennem DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Årsrapporter fra overvågningsprogrammet

Denne serie af årsrapporter blev tidligere benævnt LMP-rapporter. Rapporterne har fokus på luftforurening med sundhedsmæssig betydning. De nyeste rapporter er:

Luftkvalitet 2021. Status for den nationale luftkvalitetsovervågning.   Thomas Ellermann, Claus Nordstrøm, Jørgen Brandt, Jesper Christensen, Matthias Ketzel, Andreas Massling, Rossana Bossi, Lise Marie Frohn, Camilla Geels, Steen Solvang Jensen, Ole-Kenneth Nielsen, Morten Winther, Maria Bech Poulsen, Christian Monies, Martin Bjært Sørensen, Mikael Skou Andersen og Torben Sigsgaard. 2023 Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 148 s. - Videnskabelig rapport nr. 533.   
Summary |Sammenfatning |Hele rapporten  i pdf-format (5,51 MB)

Luftkvalitet 2020. Status for den nationale luftkvalitetsovervågning.   Ellermann, T., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Massling, A., Bossi, R., Frohn, L.M., Geels, C., Jensen, S.S., Nielsen, O-K., Winther, M., Bech Poulsen, M., Monies, C. og Sørensen, M.B. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 144 s. - Videnskabelig rapport nr. 467.   
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten  i pdf-format (5,51 MB)

Luftkvalitet 2019. Status for den nationale luftkvalitetsovervågning.   Thomas Ellermann, Claus Nordstrøm, Jørgen Brandt, Jesper Christensen, Matthias Ketzel, Andreas Massling, Rossana Bossi, Lise Marie Frohn, Camilla Geels, Steen Solvang Jensen, Ole-Kenneth Nielsen, Morten Winther, Maria Bech Poulsen, Jesper Nygaard og Jacob Klenø Nøjgaard 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 128 s. - Videnskabelig rapport nr. 410.   
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten  i pdf-format (5,51 MB)

The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2018.  Ellermann, T., Nygaard, J., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Massling, A., Bossi, R., Frohn, L.M., Geels, C. & Jensen, S.S. 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 82 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 360.   
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten  i pdf-format (3,62 MB)

The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2017.  Ellermann, T., Nygaard, J., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Massling, A., Bossi, R. & Jensen, S.S. 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 83 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 281.   
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten  i pdf-format (5,15 MB)

The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2016.  Ellermann, T., Nygaard, J., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Massling, A., Bossi, R. & Jensen, S.S. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 78 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 234.   
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten  i pdf-format (8,23 MB) 

The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2015.  Ellermann, T., Nygaard, J., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Massling, A. & Jensen, S.S. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 65 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 201.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format(4,06 MB)  

The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2014.  Ellermann, T., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Massling, A. & Jensen, S.S. 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 64 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 162.
Summary  Sammenfatning  Hele rapporten i pdf-format (4,4 MB)

The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2013.  Ellermann, T., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M. Jansen, S., Massling, A. & Jensen, S.S. 2015:  The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 72 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 134.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,43 MB) 

The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2012.  Ellermann, T., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Jansen, S., Massling, A. & Jensen, S. S. 2013: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2012. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 62 pp.  Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy. No. 67. Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,85 MB)

The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2011.  Ellermann, T., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M. & Jensen, S. S. 2012: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2011. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 63 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy Nr. 37. Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (6,22 MB)

Du kan finde ældre rapporter ved at søge i AU's publikationsdatabase.

Baggrundsovervågning

Denne serie af årsrapporter har fokus på luftkvalitet i relation til natur. Rapporterne har titlen "Atmosfærisk deposition af kvælstof" eller blot "Atmosfærisk deposition".

De nyeste er:

Atmosfærisk deposition 2021. NOVANA. Ellermann, T., Bossi, R., Sørensen, M.O.B., Christensen, J., Lansø, A. S., Geels, C., & Poulsen, M. B., 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 95s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 525
Sammenfatning | Rapporten

Atmosfærisk deposition 2020. NOVANA. Ellermann, T., Bossi, R., Sørensen, M.O.B., Christensen, J., Løfstrøm, P., Lansø, A. S., Monies, C., Geels, C., & Poulsen, M. B., 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 95s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 471.
Sammenfatning | Rapporten

Atmosfærisk deposition 2019. NOVANA. Ellermann, T., Bossi, R., Nygaard, J., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Geels, C., Nilesen, I. E., & Poulsen, M. B., 2020: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 90s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 415.
Sammenfatning | Rapporten

Atmosfærisk deposition 2018. NOVANA. Ellermann, T., Bossi, R., Nygaard, J., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Geels, C., Nilesen, I. E., & Poulsen, M. B., 2019.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 84s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 351.
Sammenfatning | Rapporten

Atmosfærisk deposition 2017. NOVANA. Ellermann, T., Bossi, R., Nygaard, J., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L., Geels, C., Nielsen, I. E., & Poulsen, M. B., 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 84s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 304.
Sammenfatning | Rapporten

Atmosfærisk deposition 2016. NOVANA. Ellermann, T., Bossi, R., Nygaard, J., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L., Geels, C., Nielsen, I. E., & Poulsen, M. B., 2017.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 67s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 264.
Sammenfatning | Rapporten

Atmosfærisk deposition 2015. NOVANA. Ellermann, T., Bossi, R., Nygaard, J., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 70 s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 204.

Sammenfatning | Rapporten (5,36 MB)  

Atmosfærisk deposition 2014. NOVANA.  Ellermann, T., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. 2015.Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 88 s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 163. 
Sammenfatning |  Rapporten (6,22 MB) 

Atmosfærisk deposition 2013. NOVANA.  Ellermann, T., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 69 s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 119. 
Sammenfatning | Hele rapporten (4,41 MB)  

Atmosfærisk deposition 2012. NOVANA.  Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 85 s. Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 73.
Sammenfatning | Hele rapporten (6,18 MB)  

Atmosfærisk deposition 2011.NOVANA.  Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. (2012). Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 82 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 30. 
Sammenfatning | Hele rapporten (2,96 MB) 

Atmosfærisk deposition 2010. NOVANA. Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. (2011). Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 109s. –Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 2.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,34 MB)

Atmosfærisk deposition 2009. NOVANA. Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. (2010). Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 95 s.- Faglig rapport fra DMU, nr. 801. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (3,47 MB).

En oversigt, der præsenterer resultater fra 20 års baggrundsmålinger (1978-1997), findes i rapporten:

  • N.Z.Heidam (2000): The Background Air Quality in Denmark 1978-97. National Environmental Research Institute, Denmark. 192 p. NERI Technical Report No.341.
    Se abstract eller hele rapporten (NB: Filen er på 13,5 MB!).

Du kan finde andre rapporter ved at søge i AU's publikationsdatabase.

Se også: