Aarhus Universitets segl

Effekt af luftforurening

 

Luftforureningen har en lang række negative effekter på sundhed, miljø og klimaet. WHO vurderer, at luftforureningen på globalt plan årligt er skyld i 6-7 millioner for tidlige dødsfald. Det tilsvarende tal for Danmark er 3000-4000 årlige dødsfald, hvilket er beregnet med modelsystemet EVA- Economic Evaluation of Air Pollution.

Via luften tilføres nærings - og forsurende stoffer til vores natur- og vandområder, hvilket medfører tab af biodiversitet. Følsomme naturområder i Danmark risikerer at blive kraftigt forringet eller helt forsvinde. Ozon nær jordoverfladen har direkte skadelige effekter på planter og reducerer dermed landbrugsproduktionen. Og endelige spiller luftforureningen en vigtig rolle i forhold til klimaændringer.

Institut for miljøvidenskab og DCE – Nationalt center for miljø og energi udfører omfattende forskning og rådgivning i relation til effekterne af luftforureningen. Dette arbejde baseres på de data fra overvågningen af luftforeningen samt eksperimentelle studier i felt og laboratorium. Vores avancerede modelberegninger anvendes endvidere til kortlægning af luftforureningens påvirkning af helbred, natur- og vandområder samt klimaets samspil med luftforureningen.