Aarhus Universitets segl

Helbredseffekt

AU samarbejder med andre danske institutioner om at forske i effekten af luftforurening på sundhed. 

AIRPOLIFE

Således indgår AU i en stor dansk tværgående forskergruppe (Centre of Execellence) med fokus på luftforurening og helbred, kaldet AIRPOLIFE. AIRPOLIFE består af 11 partnere fra universiteter, hospitaler og sektorforskningsinstitutioner. AIRPOLIFE ledes af professor Steffen Loft , Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. 

Du kan læse mere på AIRPOLIFE’s hjemmeside.

ISMF forskningscentret

AU er blandt de deltagende institutioner i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter, ISMF. ISMF udgiver et blad, der formidler centrets forskning – se evt. denne oversigt over ISMF-artikler om luftforurening eller ISMF’s hjemmeside.

Ultrafine partikler

Et forskningsområde, der er særlig i fokus for tiden, er betydningen af forurening med partikler, især af de såkaldte ultrafine partikler. De ultrafine partikler har en række egenskaber i kraft af deres størrelse og store overflade, som gør, at de kan være særligt farlige. Meget tyder på, at meget små partikler udgør et af de alvorligste sundhedsmæssige forureningsproblemer.

Læs mere…    

I øvrigt kan du i mange af AU’s publikationer kan du finde afsnit om helbredseffekter af luftforurening. Se Udgivelser.