Aarhus Universitets segl

Effekt på natur og vandmiljø

Atmosfærisk kvælstof i form af ammoniak, ammonium, nitrat samt en række andre reaktive kvælstofforbindelser er den form for luftforurening, der for tiden har størst betydning for den danske natur. Over 50% af de danske naturområder modtager mere kvælstof end de kan tåle.

Der udarbejdes årlige rapporter over den atmosfæriske nedfald af forskellige stoffer til Danmark. Det og meget andet fremkommer under menupunkter til højre. Fx er det også muligt at blive klogere på iltsvind og tålegrænser - hvilken belastning naturen kan tåle, og hvor meget den bliver belastet.

Resultater for de sidste mange års overvågning af det danske vandmiljø har vist, at afsætningen af kvælstof fra atmosfæren udgør en betragtelig del af den kvælstof, som årligt tilføres til de indre danske farvande. Nedfaldet af kvælstof forårsager også betydelig skade for havområder. Luftens kvælstofnedfald er medvirkende til dannelse af de seneste årtiers store og hyppige tilfælde af iltsvind.

Luften indeholder en lang række andre kemiske forbindelser, som har skadelige effekter på naturen - læs mere om det under Målemetoder.