Aarhus Universitets segl

Målemetoder

De enkelte målemetoder er rettet mod forskellige komponenter af luftforurening. En del målinger foretages med instrumenter, der straks leverer en analyse. Andre målinger baserer sig på opsamling over længere tid og efterfølgende analyse i laboratoriet.       

En del målinger foretages med kontinuert registrerende instrumenter dvs. analyseinstrumenter, der foretager analysen umiddelbart og leverer et resultat straks. Andre målemetoder baserer sig på opsamling og efterfølgende analyse i laboratoriet. 

På målestationer med kontinuert registrerende instrumenter suges luften ind, og der laves straks en analyse, som gemmes på en PC på stationen. Resultaterne overføres via telefon eller internet til den centrale enhed for dataopsamling, som er placeret hos DCE i Roskilde. 

Målemetoder for de enkelte stoffer og partikler finder du uddybet i menuen til højre.