Aarhus Universitets segl

Hvilke måleresultater vises for PM10 og PM2.5?

I forbindelse med websiden med databaseopslag er der i juni 2017 sket en justering af, hvilke måleresultater for partikler, websiden giver adgang til. Det er sket for at opnå bedre overensstemmelse med de måleresultater, der er afrapporteret i de årlige rapporter.

Der er tale om to justeringer: Dels mht. målemetode, dels mht. den enhed, data rapporteres i.

Målemetode

Fra 2012 og i årene fremefter er måleudstyret for partikler ved luftmålestationerne gradvis blevet skiftet fra udstyr, der bruger den såkaldte beta-absorbtions-metode, til udstyr, der betjener sig af den såkaldte gravimetriske referencemetode (omtalt som LVS). På nogle stationer er der foregået parallelle målinger med de to metoder.

Siden juni 2017 viser websiden med databaseopslag målte værdier baseret på LVS-metoden, hvor sådanne data foreligger. Det har ikke tidligere været tilfældet.

Enhed

Man kan angive partikelkoncentrationen som masse per volumenenhed, hvor der enten tages udgangspunkt i omgivelsernes tryk og temperatur under målingen, eller hvor der tages udgangspunkt i standardforhold. Der er en lille forskel mellem de to typer resultater.

Websiden med databaseopslag viser resultater for partikelkoncentrationer, hvor der tages udgangspunkt i omgivelsernes tryk og temperatur. Dette gælder for data for 2010 og senere. For ældre data end 2010 er der taget udgangspunkt i standardforhold. (Websiden blev ændret til at virke som her beskrevet i juni 2017)

Sammenfatning

De to ovennævnte justeringer indebærer, at de fremviste data er konsistente med de data, der er afrapporteret i de årlige rapporter (undtagelsesvis kan der være forskelle i år, hvor målemetoden er ændret i årets løb).

Til websiden med databaseopslag...