Aarhus Universitets segl

Kvælstofoxider (NOx, NO)

NOx=NO+NO2

½-times målinger og 24-timers målinger

Resultaterne benyttes til smog alarm

Målemetode (½-times målinger)

Kvælstofoxider (NO,NOx) måles med kemiluminescens. Luften suges sammen med ozon ind i et kammer. Her omdannes NO til NO2. Ved omdannelsen udsendes lys med en bestemt bølgelængde, som registreres i en lysdetektor. Ved skiftevis at suge luften direkte ind i kammeret og gennem en celle, der reducerer NO2 til NO, bestemmes både kvælstofmonoxid (NO) og kvælstofoxider (NOx=NO+NO2). NO2 beregnes som differensen mellem de to målinger. 

Teknisk beskrivelse vedr. ½-times målinger (engelsk)

Analyzing method: Chemiluminiscence
NO/NOx monitors

  • Principle: Chemiluminiscent reaction between NO and O3; NO2 is measured after reduction to NO (conversion efficiency better than 96%) and measurement of NO. The NO2 is calculated as the difference between NO with and without conversion. The monitor measures sequentially in one chamber with a swiching time of about 4 seconds, in practise simultaneously.
  • Measuring range: On background and roof stations: 0-500 ppb. Otherwise: 0-2000 ppb at 0.6 l/min.
  • Lower detection limit: <1 ppb
  • Precision ±5% (due to changes of humidity in the air)
  • Selectivity: 85% of a PAN and <0.5 % of a NH3 concentration is measured as NOx.
  • Routine checks: Automatic zero point check every day around midnight with "zero- air" from a generator. Automatic span check once a week with around 800 ppb NO in N2 from a pressure bottle.
  • Calibration at the laboratory: 1) Diluted reference gas (from Messer Griesheim) of 50 ppm of NO in N2. 2) Diluted NO2 gas from a permeation tube. The NO2 to NO converter is checked with gas phase titration. 

24-timers målinger af kvælstofdioxid (NO2)

Metode: KI imprægnerede filtre.

Metoden bruges ikke mere. Den vil i nogle tilfælde blive erstattet med passiv opsamling på imprægnerede filtre.