Aarhus Universitets segl

Læsestof om luftforurening

Siden her er en indgang til udgivelser om luftforurening. Du kan finde såvel populær litteratur (temarapporter) som bøger, faglige rapporter og internationale videnskabelige artikler mv., hvor ENVS - Institut for Miljøvidenskabs medarbejdere har medvirket.

Udgivelser fra det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) optræder også her.


Hvis du vil finde de nyeste udgivelser om luftforurening

Brug en af følgende muligheder:


Hvis du vil finde én blandt alle AU's udgivelser

Lav en søgning i databasen over alle AU's publikationer, som omfatter meget andet end luft.


Årsrapporter fra AU's måleprogrammer

De årlige rapporter der udarbejdes som led i AU's overvågningsprogrammer for luftforurening giver en god oversigt over den aktuelle forureningssituation.


MiljøBiblioteket

MiljøBiblioteket er en serie af bøger om natur- og miljøforhold i Danmark. AU producerer disse bøger i samarbejde med forlaget Hovedland. MiljøBiblioteket afløste i 2003 serien af DMU temarapporter. Bøgerne kan købes i trykt udgave, men kan også downloades gratis via websiden om Miljøbiblioteket.

I Miljøbiblioteket findes følgende bøger om luftforurening:

14. Luftforurening med Partikler - et sundhedsproblem

Redigeret af Finn Palmgren. 111 sider, rigt illustreret. Pris kr 99,-. Bestil via Hovedlands hjemmeside | Præsentation i DMUNyt 2009 nr. 6 | Hele bogen i pdf format (4,72 MB).

Luftforurening med partikler er et af de væsentligste luftforureningsproblemer, specielt i forhold til vores sundhed. Alene i EU anslår man at der dør 288.000 mennesker for tidligt om året som følge af partikelforureningen. Bogen sætter fokus på forureningen med partikler.


13. Klimaændringerne - menneskehedens hidtil største udfordring

Red. af Hans Meltofte. 152 sider, rigt illustreret. Pris kr. 129,- Bestil via Hovedlands hjemmeside | Præsentation i DMUNyt 2008 nr. 18 | Hele bogen i pdf format (9 MB).

Klimatruslen er kommet øverst på den politiske dagsorden. Overalt i verden er mennesker i gang med projekter og politiske initiativer til at afværge de værste trusler. Samtidig er der gang i diskussionerne om, hvordan vi afbøder de ulykker, som vil komme under alle omstændigheder – og måske allerede er i gang samt hvilke fordele, klimaændringerne også kan indebære.

Kvælstofbåren luftforurening, omslag

12. Luftbåren kvælstofforurening

Redigeret af Thomas Ellermann. 2007. 86 s., rigt illustreret, kr. 99,00. Bestil via Hovedlands hjemmeside | Præsentation i DMUNyt 2007 nr. 3 | Hele bogen i pdf format (5.149 kB).

For mange af Danmarks mest følsomme naturområder - de næringsfattige - menes de seneste års forringede miljøtilstand at være forårsaget at kvælstof der så at sige er faldet ned fra himlen. Også for en del af vores farvande er kvælstofforureningen fra atmosfæren et problem. Denne bog handler om hvordan kvælstoffet kommer op i atmosfæren, hvordan det transporteres rundt, og hvordan det atter falder ned på jordoverfladen.

MiljøBiblioteket bind 5. Luftforureningens historie.

5. Luftforureningens historie

Af Jes Fenger, 2004. 103 s., rigt illustreret, kr. 69,00 inkl. moms. Bestil via Hovedlands hjemmeside |Præsentation i DMUNyt 2004 nr. 17 | Hele bogen i pdf format (6.129 kB) | Side 1-39 (2.651 kB) | Side 40-103(3.582 kB).

Bogen fortæller om luftforureningens historie fra jernalderhusenes bålpladser til nutidens drivhuseffekt. Fra et lokalt problem til globale problemer som verdens ledere diskuterer.
Temarapporter om luftforurening

Det daværende DMU udgav frem til 2003 en serie af "Tema-rapporter", der bl.a. kan bruges til undervisningsformål. De er tilgængelige både som trykte hæfter og online. Følgende temarapporter drejer sig om luftforurening:

  • Nr. 37 (2001). Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening. Af Jørgen Brandt, Ole Hertel og Jes Fenger. Flere oplysninger...
  • Nr. 31 (2000). CO2 - Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Af Jes Fenger. Flere oplysninger...
  • Nr. 29 (1999). Hvor kommer luftforureningen fra? Fakta om kilder, stoffer og udvikling. Af Jytte Boll Illerup, Morten Winther, Erik Lyck & Jes Fenger. Flere oplysninger...
  • Nr. 16 (1997). Luftkvalitet i danske byer. Af Finn Palmgren, Ruwim Berkowicz, Steen Solvang Jensen og Kåre Kemp. Flere oplysninger...
  • Nr. 11 (1997). En atmosfære med voksende problemer. Luftforureningens historie. Af Jes Fenger. Flere oplysninger...
  • Nr. 7 (1996). Naturens tålegrænser for luftforurening. Af Morten Strandberg og Lisbeth Mortensen. Flere oplysninger...
  • Nr. 3 (1995). Ozon som luftforurening. Af Jes Fenger. Flere oplysninger...
  • Nr. 2 (1994). Luftforurening i danske byer. Af Kåre Kemp og Finn Palmgren Jensen. Flere oplysninger...

Du kan også vælge at gennemse en liste over samtlige DMU's temarapporter

 

 

 

Rapporter

Medarbejdere ved Institut for Miljøvidenskab har igennem årene i regi af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) publiceret en lang række rapporter.

I 2011 er DMU's rapportserier blevet afløst af rapportserier udgivet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.

Her er adgang til rapportserierne fra DCE og DMU: