Aarhus Universitets segl

Overvågning af luftkvalitet med målinger

Direkte adresse til denne webside: www.au.dk/luftkvalitet

Vi varetager den nationale overvågning af luftkvaliteten i Danmark med målinger, suppleret med modelberegninger. Listen herunder giver en oversigt over sider med måleresultater og tilhørende forklaringer.

Niveauer og tendenser, stof for stof

Et omfattende sæt sider beskriver - stof for stof - udviklingen i luftforurening i danske byer gennem de senere år. Siderne omfatter beskrivelser og måleresultater.   

Her er adgang til friske måleresultater fra i dag og fra den seneste måned. Data der måles med automatiske instrumenter opdateres hver time.

Fra kortet er der adgang til oplysninger om de enkelte stationer, og hvad der måles på dem.  

Du kan søge i arkivet (databasen) med måleresultater for en lang række luftforurenende stoffer. Måleresultaterne er opgjort på årsbasis, og data vises i form af tabeller. 

Beskrivelse af måleprogrammet

Vi er ansvarlige for et landsdækkende netværk af målestationer for luftforurening i Danmark.

Årsrapporter fra måleprogrammet

De årlige rapporter der udarbejdes som led i det nationale overvågningsprogram for luftforurening giver en god oversigt over forureningssituationen i Danmark. De er baseret på målinger, suppleret med modelberegninger. 

Fagdatacenter for luft

Beskrivelse af de organisatoriske rammer for Miljøministeriets fagdatacenter for luftkvalitet, som er placeret på Institut for Miljøvidenskab. Instituttet leverer forskningsbaseret rådgivning og viden om natur og miljø til myndigheder og erhverv gennem DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Måleresultater fra andre lande    

Her er links til måledata fra andre lande og fra internationale organisationer. Bl. a. er der via det Europæiske Miljøagentur adgang til mange landes data.  

Grænseværdier

De danske grænseværdier for luftkvalitet er baseret på EU-direktiver. Du finder en oversigt på siden Grænseværdier.