Aarhus Universitets segl

Den geografiske fordeling

 

Den geografiske fordeling af luftkvaliteten vises ved hjælp af geografiske data på kort. Til højre kan du i menuen vælge at undersøge generelle data om luftkvaliteten på din vej eller den geografiske fordeling af nedfald af kvælstof.

Luftkvalitetskortet illustrerer den geografiske variation af luftkvalitet i Danmark for udvalgte luftforurenende stoffer, som har betydning for sundheden.