Aarhus Universitets segl

Projects related to emission inventories

SINKS - Metoder for emissionsopgørelse for LULUCF sektoren (arealanvendelse)

MapEIre - National mapping of GHG and non-GHG emissions sources in Ireland. Udvikling af model til geografisk fordeling af emissioner i Irland.

NordicWelfAir - Understanding the link between Air pollution and Distribution of related Health Impacts and Welfare in the Nordic countries – NordicWelfAir. Undersøgelse af sammenhøng mellem luftforurening og helbredseffekter i de nordiske lande.

Diffuse emissioner under PRTR forordningen