Aarhus Universitets segl

Fremskrivninger

Emissionsfremskrivninger er et vigtigt redskab til at spore fremskridt hen imod emissionsmål, og der er internationale forpligtelser for rapportering af fremskrivninger til både EU og FN. Afdelingen har i de senere år udviklet modeller, der bruges til at estimere de officielle danske fremskrivninger. Modellerne er i overensstemmelse med emissionsopgørelserne for historiske år. Dette sikrer, at fremskrivningerne kan bruges direkte til vurdering af fremskridt mod reduktionsmål. Emissionsfremskrivningerne er i videst muligt omfang baseret på officielle danske fremskrivninger, fx energiprojektionen lavet af Energistyrelsen og fremskrivningen af landbrugsaktiviteter udarbejdet af Københavns Universitet.

Detaljerede beskrivelser og resultater af de seneste fremskrivninger findes her for drivhusgasser og luftforurening.