Aarhus Universitets segl

Emissionsopgørelser

Institut for Miljøvidenskab (ENVS), Aarhus Universitet og DCE - Det Nationale Center for Miljø og Energi udarbejder de officielle danske emissionsopgørelser for luftforurening og drivhusgasser og rapporterer til de internationale konventioner UNECE konventionen om langtrækkende grænseoverskridende luftforurening (CLRTAP), klimakonventionen (UNFCCC) og Kyotoprotokollen (KP). De internationale konventioner omhandler regionale og globale luftforureningseffekter, og oversigten her dækker de forurenende stoffer, der er rapporteret til disse konventioner. Udledningen af drivhusgasser rapporteres desuden til EU's Monitoring Mechanism (EU MM), fordi EU - såvel som dets medlemslande - er part i klimakonventionen.

Rapporterede forurenende stoffer og frister for rapportering af emission:

De officielle rapporteringer til UNFCCC, UNECE og EU-MM er tilgængelige på EIONETs (European Environment Information and Observation Network) hjemmeside CDR (Central Data Repository).

Rapporteringer til Kyotoprotokollen er tilgængelige på UNFCCCs hjemmeside

Dokumentationsrapporterne for de danske emissionsopgørelser til UNFCCC og UNECE udgives i serien af tekniske rapporter publiceret af DCE - Det Nationale Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

De danske emissionsopgørelser opdateres årligt og den seneste version, som præsenteres på denne hjemmeside, omfatter luftemissionsdata fra 1990 til 2021. Emissionsopgørelserne for 2022 bliver færdiggjort og publiceret her i foråret 2024.

Overordnede informationer om emissionsopgørelserne findes på dansk, mens detaljerede beskrivelser kun findes på engelsk.

Hovedparten af emissionerne estimeres på baggrund af aktivitetsdata og emissionsfaktorer. Udvalgte emissionsfaktorer kan tilgås her (på engelsk).

Der findes også information om rapporteringssektorer samt kilder til emissioner af drivhusgasser and luftforurening.

For yderligere information om emissionsopgørelser henvises til links til danske og internationale organisationer relateret til emissionsopgøresler.