Aarhus Universitets segl

Rettelser i OML-Point version 2.1

Oversigt

Detaljer: Flere kilder med forskellige enheder for emission

Detaljer: Problem med retningsafhængig bygningskorrektion


Vil du opgradere til version 2.1?


Oversigt

Der er sket nedenstående ændringer fra OML-Point version 2.0 til OML-Point 2.1. Rettelserne er uden betydning for beregningsresultaterne, på nær en fejl vedrørende flere kilder med forskellige enheder for emission.

Problem med enheder ved flere kilder: Hvis man har en situation med flere kilder, som har meget forskellige emissioner, vil man muligvis forsøge at bruge forskellige enheder, når man indtaster emissionsdata for kilderne. Denne situation blev ikke håndteret korrekt i version 2.0 af OML-Point (fra 1996), hvorimod fejlen er imødegået i version 2.1 (fra 1999). Med den gamle version får man ikke korrekte beregningsresultater! Hvis man benytter OML-Point 2.1 og åbner et gammelt, fejlbehæftet datasæt, vil man blive advaret om problemet. (Flere detaljer findes i et særskilt afsnit).

  • Problem med indtastning af bygningsdata i forbindelse med retningsafhængig bygningskorrektion. (Flere detaljer findes i et særskilt afsnit).
  • Problem med OML under Windows NT ("Access to file denied" og "Filsætnavnet er ulovligt").Dette kunne optræde, når man anden gang i en OML-session prøvede at starte en beregning.
  • Problem med danske tegn (æ, ø, å) i filnavne: I OML-Point 2.0 ville brug af danske tegn i filnavne resultere i fejlmeddelelsen "File not found", når man søgte at udføre en beregning. Denne fejl er rettet.
  • År-2000-problematikken: Nogle små skønhedsfejl i forbindelse med udskriften af beregningsdatoen er rettet, så beregningsdato og udskriftsdato fremover begge optræder i samme format, i stil med 31-12-2000.
  • Antal kilder er nu højst 15. Tidligere kunne der indtastes data for op til 20 kilder, men beregningen kunne ikke gennemføres. Begrænsningen har næppe nogen praktisk betydning, fordi man ved så mange kilder bør benytte OML-Multi.

Ud over fejlrettelserne er der indført enkelte småforbedringer i version 2.1:

  • Der er sørget for hurtigere tilgang til at redigere kilder, idet man kan klikke på kildenummer.
  • Visse tekster og deres placering er justeret.
  • Der er indført en knap "Ny kilde" i forbindelse med indtastning af emissionsdata, så man ikke behøver at vælge et nyt kildenummer fra rullemenuen.
  • Hjælpeteksten er ajourført. Hele systemet af hjælpetekster kan udskrives (24 sider), idet det ligger i en fil i Word 6-format, OMLHELP.DOC (og iøvrigt også i en tilsvarende fil i RFT-format, OMLHELP.RTF).

 


Detaljer: Flere kilder med forskellige enheder for emission

Hvis man har en situation med flere kilder, som har meget forskellige emissioner, vil man muligvis forsøge at bruge forskellige enheder, når man indtaster emissionsdata for kilderne.

Denne situation blev ikke håndteret korrekt i version 2.0 af OML-Point (fra 1996), hvorimod fejlen er imødegået i version 2.1 (fra 1999). Med den gamle version får man ikke korrekte beregningsresultater!

I den nye version 2.1 tillades det ikke, at man bruger forskellige enheder for emissionen fra forskellige kilder (dog kan enheden mg/s godt sameksistere med enheden Q=mg/m**3(n,tør).)

Hvis du som bruger forsøger at åbne et gammelt, fejlbehæftet datasæt, vil du få følgende advarsel:

Kilderne får nu tildelt ens enheder og gemmes. Er det OK?

Vælg Ja, hvis du umiddelbart vil have rettet data.

Vælg Nej, hvis du vil have chancen for at gå ind og kigge på resultatet af de gamle, fejlagtige beregninger, før du retter fejlen. Du kan ikke udføre beregninger, før fejlen er rettet.

Hvis du ikke retter fejlen i første omgang, vil du få tilbud om at rette den, hvis du sidenhen forsøger at gemme data i emissions-menuen.

Et uddybende eksempel om problemet i den gamle version:


Hvis man i den gamle version af OML-Point (2.0) angav emissionen for to kilder til henholdsvis 1 mg/s og 1 g/s, ville beregningen blive udført, som om alle data var i den største enhed, altså som om der var to kilder på 1 g/s. De beregnede koncentrationer ville således blive betydelig større end de burde være.

 


Detaljer: Problem med indtastning af bygningsdata i forbindelse med retningsafhængig bygningskorrektion

Følgende problem kunne optræde i version 2.0 af OML-Point. Det er rettet i version 2.1.

Under visse omstændigheder blev indtastning af bygningsdata ikke tilladt, idet programmet kom med en misvisende fejlmelding:

"To eller flere bygninger er beliggende i samme retning."

på trods af, at bygningerne ikke overlapper hinanden.

Problemet kunne indtræffe, hvis to bygninger grænser op til hinanden, og den ene bygning ligger i retningen nord.

Fejlen er rettet i version 2.1.


Til siden "Information til brugere af OML-modellen"