Aarhus Universitets segl

Depositionsestimater med OML-Multi

Husdyrgodkendelser.dk

Ammoniakdeposition fra stalde

I OML-Multi version 7.0 er der mulighed for at foretage beregninger af deposition (afsætning) af ammoniak fra stalde (punktkilder) i relation til miljøgodkendelse af husdyrbrug. Beregningerne er en simplificering af metoderne i den fulde model OML-DEP, som ligger til grund for IT-systemet under MST’s husdyrgodkendelser.dk. Udviklingen er foretaget med støtte fra MFVM med henblik på at kunne anvendes som supplement til IT-systemet, såfremt dette implementeres i husdyrgodkendelses­bekendtgørelsen.

Udvikling, baggrund og anvendelse er beskrevet i DCE-rapporten: "Lokal deposition af ammoniak beregnet med OML", https://dce2.au.dk/pub/SR380.pdf.

VVM

Siden OML-Multi version 6.0 er der mulighed for at foretage konservative estimater af deposition med henblik på VVM-redegørelser i forbindelse med påvirkning af terrestrisk og marin natur. Der er indarbejdet en metode til simple estimater af deposition (afsætning) af partikler og gasser på lokal skala. 

Baggrunden for metoden samt antagelser og tilnærmelser er beskrevet i et notat, der kan downloades her: ”Anbefaling af metoder til estimering af tør- og våddeposition af gasser og partikler i relation til VVM”. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, 28. januar 2014.

Som det fremgår af notatet er der er ikke tale om en helt eksakt beregning, men om et estimat.

December 2020

I december 2020 er der udarbejdet et notat fra DCE: "Deposition fra fladekilder og lave punktkilder i relation til OML og VVM", Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 27 s. – Fagligt notat nr. 2020|76. Notatet har 

NB !  Nye depositionshastigheder for NH3, NO2 og NO 

I notatet er vurderet nye depositionshastigheder for NH3, NO2 og NO. Hastighederne er betydelig mere præcise og meget mindre end vurderet i notatet fra 2014 nævnt oven for. De nye hastigheder bør anvendes.  

NB ! Forbedret estimat for arealkilder og lave punktkilder

I notatet er beskrevet en metode til mindre konservative estimater af depositionen fra arealkilder (fladekilder) og lave punktkilder. Metoden tager hensyn til, at depositionen mellem kilde og receptor vil reducere koncentrationen ved receptoren i forhold til almindelig spredningsberegning med OML. Metoden er mest praktisk anvendelig, når der skal estimeres for få specifikke receptorpunkter (naturpunkter). 

Opdaterede hjælpetekster til OML er under udarbejdelse.