Aarhus Universitets segl

COPREM

COPREM er en receptor model, som betyder, at den gennemfører nogle matematiske eller statistiske procedurer for at identificere og kvantificere kilder til luftforurenende stoffer. Dermed forener modellen egenskaber og resultater fra flere forskellige modeller.

Der er to hovedgrene inden for receptormodeller. Den ene gren behandler kemiske data og den anden matematiske data. Generelt er der en del usikkerhed forbundet med disse modeller, som COPREM tager højde for.

COPREM er en hybrid-receptormodel, der forener kvaliteter fra de to grene. COPREM giver mere indsigt og giver bedre kontrol over den endelige matematiske løsninger, men kræver også flere data at arbejde med.

Hvis du arbejder med miljøforskning, kan du downloade en gratis COPREM-pakke til Windows. Der er ikke nogen form for garanti eller serviceforpligtelser forbundet med pakken