Aarhus Universitets segl

DALM

Direkte adresse til den aktuelle webside: www.au.dk/DALM

DAnish Lagrangian Model (DALM) er en lokalskala luftforureningsmodel, der først og fremmest er udviklet til at beregne koncentrationer af luftforurening over Danmark med høj opløsning (1 km × 1 km). Den bygger videre på sin forgængers egenskaber, Urban Background Model (UBM), men anvender mere moderne og omfattende tilgange til at beskrive atmosfæriske grænselagsprocesser.

I fremtiden er det hensigten, at DALM skal integreres i DEHM/UBM/AirGIS modelleringssystemet for bestemmelsen af menneskelige eksponeringer for en mere præcis vurdering af helbredseffekter som følge af luftforurening.