Aarhus Universitets segl

Modellerne - kort fortalt

Luftforureningsmodeller

Information om luftforureningsmodeller udviklet af os:

THOR

THOR er et system til modellering af luftforurening fra hemisfærisk scala ned til gadeniveau ved at koble luftforureningsmodellerne: DEHM, UBM og OSPM. THOR er en vigtig modelleringskæde i mange anvendelser fx epidemiologiske undersøgelser, kortlægning af luftkvaliteten på mange adresser, konsekvensanalyse af politiske tiltag samt luftforureningsprognoser.

AirGIS

System til modellering af human eksponering fra trafikforurening. AirGIS er et GIS-baseret modelleringssystem der kan benyttes ved epidemiologiske studier, human eksponerings studier, samt ved luftkvalitetsvurdering i byer (websiderne om AirGIS er på engelsk).

EVA

EVA (Economic Valuation of Air Pollution), er et modelleringssystem, der anvendes til beregninger af helbredseffekter og relaterede samfundsmæssige omkostninger fra luftforurening. Modeller kan bruges på forskellige skalaer - fx for Europa på basis af beregninger med luftforureningsmodellen DEHM (Danish Eulerian Hemispheric Model), eller for Danmark med højere opløsning (1 km x 1 km) på basis af beregninger med luftforureningsmodellen UBM (Urban Background Model) koblet til DEHM.

OML

OML-modellen bruges bl.a. i forbindelse med Miljøstyrelsens Luftvejledning. Modellen bruges især til at beregne forureningen fra industri, og til at vurdere om den såkaldte B-værdi overholdes. Den benyttes endvidere i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug. Du finder bl.a. oplysninger om modelversioner og tips til brugere af modellen.

OML-Highway

OML-Highway er en GIS-baseret model til beregning af luftkvalitet langs motorveje og andre større veje i åbent terræn.

OSPM

OSPM modellen er en gaderumsmodel ("Street Canyon Model"). Modellen kan bruges til at beregne luftforurening hidrørende fra trafik i gader.  

DEHM

DEHM – Danish Eulerian Hemispheric Model – er en state-of-the-art luftforureningsmodel, som bl.a. anvendes inden for det nationale overvågningsprogram for luftkvalitet til beregning af kvælstofdepositioner, indenfor AMAP (Artic Monitoring and Assessment Program) til kvantificering af transporten af luftforurening til Arktis, samt i THOR systemet til beregning af luftforureningsprognoser på Europæisk skala.

DAMOS

DAMOS er et modelsystem til at beregne afsætning af atmosfærisk kvælstof i naturen. Overvågningsprogrammet NOVANA bruger rutinemæssigt DAMOS.

Systemet er en kombination af DEHM, som beskriver den kvælstof, der er transporteret langt og OML-DEP, der beskriver afsætning af den lokal producerede ammoniak, som hovedsagelig kommer fra lokale landbrugskilder.

UBM

Urban Background Model (UBM) er en model, der anvendes til beregninger af baggrundsluftforureningen over Danmark med høj opløsning (1 km x 1 km). Modellen benyttes til bl.a. luftudsigten og indgår i Det landsdækkende overvågningsprogram for luftkvalitet. Desuden er modellen brugt i mange rådgivningsprojekter og i forskningsprojekter, bl.a. til estimering af helbredseffekter fra luftforurening.

DALM

DAnish Lagrangian Model (DALM) er en lokalskala luftforureningsmodel, der først og fremmest er udviklet til at beregne koncentrationer af luftforurening over Danmark med høj opløsning (1 km × 1 km). Den bygger videre på sin forgængers egenskaber, Urban Background Model (UBM), men anvender mere moderne og omfattende tilgange til at beskrive atmosfæriske grænselagsprocesser.

DREAM    

"Danish Rimpuff and Eulerian Accidental release Model". DREAM er en 3-dimensional spredningsmodel. Den er udviklet for at studere transport, spredning og deposition af luftforurening fra en enkelt, men stærk kilde - som eksempelvis Chernobyl ulykken (engelsksprogede sider). 

COPREM - en receptormodel (på engelsk)

COPREM (COnstrained Physical REceptor Model) er en receptor-model, der kan bruges til kildeidentifikation. Den forener egenskaber fra faktoranalyse-modeller og kemiske massebalance modeller.

Depositionsberegninger

Ved hjælp af DEHM-modellen foretages rutinemæssigt beregninger over deposition af kvælstof og svovl til de danske farvandsområder, samt amter og kommuner. Resultaterne indgår i nationale programmer for overvågning af miljøet (NOVANA).

Afsætning af kvælstof til udvalgte naturområder beregnes i flere detaljer med modellen OML-DEP.

Her er adgang til tabeller og kort over beregnet deposition.