Aarhus Universitets segl

OML

OML står for "Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller".

 

OML er en atmosfærisk spredningsmodel. Den anvendes til at beregne udbredelsen af luftforurening ud til afstande på 10-20 kilometer fra kilderne. 

OML bruges især til at beregne forureningen fra virksomheder. Med modellen kan man vurdere om en virksomhed overholder grænseværdierne for bidrag til luftforureningen. OML benyttes også ved miljøgodkendelse af lugt fra husdyrbrug. Miljøstyrelsen bruger OML i deres luftvejledninger.

En direkte web-adresse til denne side er www.au.dk/oml

En ny version OML-Multi 7.0 er frigivet i august 2020, se Nyt i OML-Multi 7.0.

 

Deposition i relation til VVM (december 2020)

Nye vurderinger af lavere depositionshastigheder for NH3, NO2 og NO

Nyt notat fra DCE vurderer lavere depositionshastigheder, se Deposition, VVM og husdyr.

Notatet har givet anledning til at opdatere hjælpeteksten til version 6.2. Hjælpeteksten kan hentes under punktet Hjælpefiler ude til højre.