Aarhus Universitets segl

Nyt i OML-Multi 7.1

Version 7.1 blev frigivet i januar 2023. 

Herunder beskrives nyhederne i version 7.1 i forhold til version 7.1.

Væsentligste forbedringer

De væsentligste nyheder i version 7.1 forhold til version 7.0 er: 

  • Tilpasning af OML-Multi modellen således at resultatfilerne er i overensstemmelse med den reviderede luftvejledning af 2024, hvori der angives at 10 års meteorologiske data skal bruges til OML-Multi beregninger. Ved brug af 10 års meteorologiske data, skal B-værdier for de pågældende stoffer sammenlignes med den 4. største månedlige 99% fraktil for den 10-årige periode. I resultatmenuen skal brugeren selv vælge muligheden 'den 4. største månedlige 99% fraktil for den 10-årige preiode', i det der også stadig er mulighed for at vælge 'den største månedlige 99% fraktil for den 10-årige preiode', der denne anvendes i forbindelse med lugtberegninger for landbrug i overensstemmelse med husdyrgodkendelser.dk.

Øvrige rettelser

Desuden er forskellige småfejl rettet i forbindelse med OMLs hjælpetekst.

  • Der var tidligere angivet en forkert formel i forbindelse med omregning af volumenstrøm til reference O2 %. Dette er nu rette, og den korrekt formel er inkluderet.
  • Der er tilføjet bedre vejledning til sammenlægning af afkast for lugt-beregninger i forbindelse med husdyrgodkendelser.dk. Det er tydeliggjort, at  (i) afkastene skal være helt sammenlignelige med hensyn til afkasthøjde, røggastemperatur og røggashastighed, (ii) den frie afkast mellem yderkanter af naboafkast er mindre end ca. 20 % af den ydre diamter og flere end to afkast skal være samlet i et tilnærmet kvadrat eller cirkel, og (iii) d en vertikale hastighed i afkastene skal være minimum 7 m/s.