Aarhus Universitets segl

OML-modellens versioner

Denne side er indgangen til detaljeret information om forskellige versioner af OML-modellen.

OML-Multi

Den aktuelle version af OML-Multi er version 7.0 (dato for menu-interface 18-01-2021 og beregningskærne 22-01-2021). Websiden Nyt i OML-Multi 7.0 beskriver nye faciliteter og forbedringer i forhold til 6.2. OML-Multi kan anskaffes fra Aarhus Universitet.

De væsentligste egenskaber findes beskrevet på siden OML-Multi information.

Yderligere information

Du finder yderligere information følgende steder:

OML-DEP

OML-DEP er en specialversion af OML-modellen. "DEP" står for "deposition".

I OML-DEP er OML-modellen blevet omstruktureret og udvidet med et modul til beregning af afsætning af ammoniak på lokalskala.

OML-DEP benyttes af AU forbindelse med nationale programmer for overvågning af miljøet (NOVANA).

Således er der udarbejdet kort over kvælstofdeposition til udvalgte naturområder - se siderne om Depositionsberegninger.

Når modellen benyttes til dette formål, arbejder den i et område på 16 km x 16 km. Inden for området  kan modellen beregne afsætning af ammoniak med en geografisk opløsning på 400 m x 400 m.

Input til modellen er bl.a. detaljerede emissionsopgørelser med en geografisk opløsning på 100 m x 100 m. Endvidere er modellen koblet til regionalskala-modeller, som forsyner OML-DEP med information om ”baggrundskoncentration” af ammoniak. Baggrunds-bidraget omfatter ammoniak fra kilder uden for feltet på 16 km x 16 km.

OML-Point

Der findes en ældre version af OML - OML-Point fra 2001. Den har begrænset funktionalitet og kan udelukkende benyttes til at beregne månedlige 99%-fraktiler af koncentrationer fra kilder placeret i et enkelt centralt punkt, hvorimod OML-Multi er langt mere fleksibel og er i stand til at behandle problemstillinger med flere kilder på en langt mere realistisk måde.

Den seneste version af OML-Point er version 2.101 (2001). OML Point blev tidligere distribueret via Miljøministeriets informationscenter. Fra 2015 er informationscenteret ophørt med at sælge OML-Point, fordi den ikke kan køre under moderne, 64-bit operativsystemer.  OML-Point er ikke blevet opdateret siden 2001. Alternativet er at benytte OML-Multi. Her på websiderne findes stadig information om OML-Point, fordi det fortsat er muligt at benytte programmet på 32-bit operativsystemer.  

Du finder yderligere information følgende steder: