Aarhus Universitets segl

Nyt i OML-Multi version 6.0

OML-Multi version 5.03 har været distribueret i en længere årrække, nemlig fra 2003 til 2013. Version 5.4 blev frigivet i maj 2013 og version 6.0 i februar 2014.

Herunder beskrives nyhederne i version 5.4 og 6.0 i forhold til 5.03. 

Nyt i OML-Multi 6.0

Version 6.00 blev frigivet i februar 2014. I april 2014 er version 6.01 udsendt for at rette enkelte småfejl i menusystemet. De væsentligste nyheder i forhold til version 5.4 er:

  • Tidsserie på 10 års meteorologiske data. OML-Multi version 6.0 tillader brug af en tidsserie på 10 års meteorologiske data. Dette har især interesse for beregninger i forbindelse med miljøgodkendelse af lugt fra husdyrbrug.
  • Estimering af deposition (afsætning af stoffer), VVM. I OML-Multi version 6.0 er der implementeret en relativt simpel metode til at estimere deposition. Dette har især interesse i forbindelse med VVM redegørelser, hvad angår påvirkning af natur og vandmiljø.
  • Nyt system for hjælpetekst. I tidligere OML-versioner har hjælpeteksten benyttet Microsofts hjælpetekstformat WinHelp. Nyere Windows operativsystemer har ikke indbygget understøttelse af dette hjælpetekstformat, så man skal downloade visse filer fra Microsoft før man kan bruge den type hjælpetekst. Derfor benyttes i OML-Multi version 6.0 hjælpetekstformatet Microsoft Compiled HTML Help (chm-filer).

Nyt i OML-Multi 5.4

OML-Multi version 5.40 blev frigivet i maj 2013. 

OML-Multi 5.4 var en mindre opgradering af version 5.03. I version 5.4 er der er en lang række mindre forbedringer i forhold til tidligere OML-versioner, men få egentlige nyheder.

Der er som hovedregel ingen ændringer i beregningsresultaterne. Dog kan der forekomme ganske små forskelle på grund af ændrede numeriske rutiner. 

Indrapporterede problemer vedr. den forrige version 5.03 er rettet. Dertil kommer følgende ny faciliteter og forbedringer:

  • Tyngdepunkt for emissioner. Det kan være nyttigt at kende tyngdepunktet for emissionen fra flere kilder, især hvis man arbejder med miljøgodkendelse af husdyrbrug. Tyngdepunktet beregnes nu automatisk i menuen for placering af receptornet.
  • Langstrakte arealkilder. Arealkilder i OML-Multi kan højst være ti gange så lange som de er brede. Hvis man rammes af denne begrænsning tilbyder OML-Multi nu en automatisk opdeling af de pågældende kilder.
  • Grafisk visning af resultater. Brugeren kan nu selv definere intervaller for farvning af koncentrationsniveauer samt gemme og genanvende definitionen. Når brugeren peger med musepilen på en receptor i et cirkulært receptornet vises retning og afstand fra centrum af receptornettet.
  • Terræn. Der er kontrol af, at terrænhældninger mellem receptorer ikke er større end den indtastede ’maksimale hældning’.
  • Opsætning af menuindstillinger (størrelse af vinduer og placering samt indtastnings-advarsler) er nu gjort personlig for hver bruger af Pc’en, hvor programmet er installeret.
  • Netværk. Programmet er udviklet til stand alone PC'er. Dog giver ovennævnte personlige indstillinger samt strukturændringer i programmet nu forbedrede muligheder for at afvikle programmet i fx et Citrix netværk.
  • Rettelser: Grafisk visning af resultater fungerer nu for forskudte receptornet; beregninger med arealkilder fungerer nu under alle forhold; under Windows 7 fungerer nu rulle-bjælke og –mus ved visning af resultater. Dertil kommer en lang række små justeringer og forbedringer.