Aarhus Universitets segl

Kursus i OML

      

Aarhus Universitet afholder et een-dags kursus i OML-Multi 7.0.

 

Kurset holdes på AU Roskilde på Risø-halvøen. Se vejbeskrivelse

 

Om kurset

Kurset giver en introduktion til brugen af den atmosfæriske spredningsmodel OML-Multi.

Den nyeste version af programmet (version 7.0) udkom i august 2020.

 

OML-Multi benyttes til skorstenshøjde-dimensionering i henhold til Miljøstyrelsens Luftvejledning og i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug. Modellen kan også bruges til mere generel kortlægning af luftforurening.

Kurset henvender sig primært til personer, der for første gang skal begynde at arbejde med OML-beregninger, men også til mere erfarne brugere af OML, der ønsker et overblik over faciliteterne i OML-Multi 7.0.  

Kurset indledes med en kort gennemgang af de principper, der ligger til grund for modellen, men i øvrigt vil der blive lagt megen vægt på anvendelse af modellen med øvelser på PC.

Der er også mulighed for at diskutere konkrete problemstillinger, som deltagerne måtte have mødt i forbindelse med deres egen brug af modellen.

Kursusdeltagerne vil få udleveret/installeret en tidsbegrænset version af OML-Multi (udløber ca. 1 måned efter kurset). Deltagere anbefales til at medbringe egen PC og afvikle øvelserne på den. Hvis OML-Multi skal installeres på PC'en, skal brugeren have administrations­rettigheder til installationen.

Læringsmål for kurset

Læringsmålene for kurset er at deltagerne efterfølgende vil være i stand til at:

  • Åbne og bruge bruger-interfacen af OML-Multi
  • Opsætte egne spredningsberegninger i OML-Multi modellen for ikke-komplekse industrielle punktkilder
  • Tage hensyn til bygningsdata i OML-Multi beregningerne
  • Forstå betydning af terrænhældninger for spredningsberegningerne i OML-Multi, samt selv at indlæse terrændata i modellen.
  • Opsætte egne spredningsberegninger for deposition i OML-Multi modellen for ikke-komplekse industrielle opsætninger
  • Tolke og forstå resulter fra OML-Multi modellen

Kursus forberedelse

Det forventes at kursusdeltagerne har en installeret version of OML-Multi på deres medbragte computere. Ca. en uge før kurset sendes en test version at OML-Multi ud til alle kursusdeltagere, som kan installeres, hvis ikke deltagerne allerede har adgang til modellen.

Som noget nyt modtager kursusdeltagerne en introduktionsvidoe til OML-Multi's brugerflade, som de opfordres til at se igennem inden kurset. Denne sendes ligeledes til alle kursusdeltagere ca. en uge inden kurset.

Kursusbeskrivelse og tilmelding

Her er adgang til elektronisk tilmelding til kurset. Betaling sker som hovedregel med kreditkort. Offentlige institutioner og firmaer kan dog også vælge at betale via faktura. Under alle omstændigheder foregår det via den elektroniske tilmelding.

Kursusgebyret er 4250 kr. ekskl. moms. Herudover skal der betales for kursusmateriale samt forplejning kr. 375 incl. moms. Dvs. at den totale pris for deltagelse i OML-kurset er kr. 4625. Idet kurser nu er moms-fritaget, er der kun tillagt 25% moms på materialer og forplejning.

Ved tilmelding fremsendes en elektronisk bekræftelse. Ca. en uge før kurset fremsendes program og deltagerliste.