Aarhus Universitets segl

AirGIS

AirGIS er et modelsystem, der viser forurening forårsaget af trafik. Systemet er baseret på det Geografiske Informations System (GIS).

Luftforureningen i byerne har sundhedsmæssige konsekvenser. EU har derfor stillet krav om et værktøj, der kan hjælpe til at vurdere og styre luftkvaliteten i større danske byer. Dette værktøj kaldes AirGIS og er et system af modeller til at vise luftforureningen forårsaget af trafik.

AirGIS anvender OSPM modellen, digitale kort og administrative registre som BBR, CPR, CER samt GIS. Ved at sammensætte data herfra gør den det muligt på en automatisk og effektiv måde at måle luftkvaliteten på en række adresser i Danmark.

Systemet giver høj opløselighed på adresser og tid. I et projekt om sundhed, AIRPOLIFE, blev systemet brugt i en række danske undersøgelser, der viste resultater fra mere end 200.000 adresser i Danmark eller omkring en tiendedel af alle adresser i Danmark.