Aarhus Universitets segl

Nyt i OML-Multi version 6.2

Version 6.20 blev frigivet i oktober 2017. 

Herunder beskrives nyhederne i version 6.2 i forhold til version 6.0. Der findes ikke nogen version 6.1.

Se også: Nyt i OML-Multi 6.0 

Væsentligste forbedringer

De væsentligste nyheder i version 6.2 forhold til version 6.0 er: 

 • Terrændata: Der gives mulighed for import af danske terrændata, som gratis stilles til rådighed af Kortforsyningen.dk (under Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering). Ved manuel indtastning af terrænhøjder beregnes en hældning, når data gemmes.
 • Lugt: Man kan nu vælge følgende enheder for emissioner: OU/s, LE/s, MOU/s og MLE/s.
 • Der er nu tre valgmuligheder for format af koncentationer i output: heltal, eksponentielt og som noget nyt med en decimal; det sidste er relevant i forbindelse med en mulig ny definition af lugtgrænse­værdien for virksomheder.
 • Deposition: Brugeren kan nu vælge enheder i resultaterne: kg/ha, mikrogram/m2 eller automatisk valg.

Desuden er forskellige småfejl rettet, og der er lavet en omlægning af den måde, brugerens fil med licensnøgle administreres på.

Licensnøglen

Den måde, brugerens fil med licensnøgle administreres på, er fra og med version 6.2 omlagt i forhold til tidligere versioner.  Nu skal brugeren selv tilknytte en licensfil når programmet første gang benyttes, men man guides af programmet.

Øvrige forbedringer og rettelser

 • Advarsler: Der er rettet rundt omkring i advarsler og fejlmeldinger for at gøre dem så korrekte og let forståelige som muligt.
 • Hjælpeteksten er opdateret og forbedret.
 • Grafisk visning af resultater: Farvelægningen er ændret fra f.eks. [5,10[ til ]5;10]. Det indebærer, at hvis 10 er en grænseværdi der gerne må tangeres, så farvelægges værdien som hørende til den "lave farve".
 • Meteorologiske data: Man kan nu anvende 10 års data mere fleksibelt end før, idet man kan regne for andre 10-års perioder end standard (1974-83), hvis man har sådanne data.
 • Deposition: Hvis der i en OML-beregning med version 6.01 blev anvendt tidsvariation i emissionen fra punktkilder, så ville denne variation i nogle tilfælde ikke blive medtage i beregningen af våddepositionen. Fejlen er rettet.
 • Arealkilder: En fejl ved opsplitning af for lange arealkilder er rettet.
 • Resultatfil: Rettet mindre fejl ved blandede enheder for temperatur i udskriften (beregningen var OK). Problem med danske bogstaver i udskrift rettet.    

Opgradering

Brugere af ældre versioner af OML-Multi kan opgradere til version 6.2. Se Bestilling af OML-modellen for priser og kontaktinformation.