Aarhus Universitets segl

Nyt i OML-Multi version 7.0

Version 7.0 blev frigivet i august 2020. 

Herunder beskrives nyhederne i version 7.0 i forhold til version 6.2.

Se også: Nyt i OML-Multi 6.2 

Væsentligste forbedringer

De væsentligste nyheder i version 7.0 forhold til version 6.2 er: 

 • Ammoniakdeposition fra stalde: OML er udviklet til beregning af lokal deposition af ammoniak fra stalde i relation til miljøgodkendelse af husdyrbrug. Udviklingen er baseret på en simplificering af metoderne i den fulde model OML-DEP, som ligger til grund for IT-systemet under MST’s husdyrgodkendelser.dk. Udviklingen er foretaget med støtte fra MFVM med henblik på at kunne anvendes som supplement til IT-systemet, såfremt dette implementeres i husdyrgodkendelses­bekendtgørelsen.

  Depositionsberegningerne er på mange punkter mere præcise end tabelværdier fra IT-systemet. I modsætning hertil kan OML tage hensyn til den geografiske afstand mellem de indgående kilder samt kildernes konkrete afkastforhold for skorstenshøjder op til 15 m. Derudover anvendes der bedre lokale meteorologiske data med mere detaljeret retningsopløsning (1 grad) end de 30 grader i IT-systemet samt lokale baggrundsdata for ammoniak. Udvikling, baggrund og anvendelse er beskrevet i DCE-rapporten https://dce2.au.dk/pub/SR380.pdf.

  Beregningerne fokuserer enten på kategori 1-natur, kategori 2-natur eller kategori 3-natur. For kategori 1-beregning kan tages hensyn til kumulation, idet emission fra andre relevante stalde kan inddrages. For kategori 3-natur beregnes også baggrundsbidraget af kvælstof baseret på beregninger og data fra NOVANA. Der kan beregnes deposition for op til 10 naturpunkter i en beregning. Der anvendes 10 års meteorologiske data fra en af 10 lokaliteter i Danmark, og modellen vælger selv det nærmeste datasæt. 

 

Øvrige forbedringer og rettelser

 • Tyngdepunkt for emissionen: En fejl ved beregningen af tyngdepunktet for emissionen (jf. OML’s hjemmeside) er rettet. Den optrådte, når der anvendtes forskellige enheder for emissionen.
 • Import af kildedata: Ved import af data fra csv-filer er der ikke længere faste enheder for emission, volumenstrøm og temperatur. Mulige enheder for volumenstrøm er nu:  Nm3/s, m3/s, Nm3/hr eller m3/hr, for emission:  kg/yr, kg/s, g/s, mg/s, ug/s, OU/s, MOU/s, LE/s eller MLE/s og for temperatur:   Kelvin eller Celsius.
 • Terrændata: Når receptorkoordinater er angivet i UTM og data hentes fra Kortforsyningen, så blev afstanden til max-hældning angivet forkert. Der kunne undertiden mangle terrændata, når de fjerneste receptorer lå meget tæt på grænsen af importerede data fra Kortforsyningen.
 • Hjælpeteksten er opdateret bland andet om vandrette afkast og ’bygningseffekt’ fra andre skorstene.
 • Multiple screens: Tidligere kunne OML-vinduer ’blev væk’, hvis man havde arbejdet på en sekundær skærm og senere ville arbejdede uden sekundær skærm.
 • Fejlmeddelelser: Rettelser af misvisende meddelelser.   

Opgradering

Brugere af ældre versioner af OML-Multi kan opgradere til version 7.0. Se Bestilling af OML-modellen for priser og bestilling.