Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kursus i OML

Kursister arbejder med OML-modellen på et tidligere kursus
Kursister arbejder med OML-modellen på et tidligere kursus. Foto: Helge Rørdam Olesen, Aarhus Universitet

      

Aarhus Universitet afholder et een-dags kursus i OML-Multi 7.0.

Kurset holdes onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 9.30-17.00.  

Kurset holdes på AU Roskilde på Risø-halvøen. Se vejbeskrivelse

 

Om kurset

Kurset giver en introduktion til brugen af den atmosfæriske spredningsmodel OML-Multi.

En ny version af programmet (version 7.0) udkom i august 2020.

OML-Multi benyttes til skorstenshøjde-dimensionering i henhold til Miljøstyrelsens Luftvejledning og i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug. Modellen kan også bruges til mere generel kortlægning af luftforurening.

Den aktuelle version er OML-Multi 7.0, der har afløst de tidligere versioner 6.x.Den væsentligste nyhed i 7.0 er beregning af lokal deposition af ammoniak fra stalde i relation til miljøgodkendelse af husdyrbrug svarende til Miljøstyrelsens IT-system, husdyrgodkendelser.dk, og at OML tager hensyn til den geografiske afstand mellem de indgående kilder samt kildernes konkrete afkastforhold for skorstenshøjder op til 15 m.

I forhold til version 6.0 er der mulighed for en nemmere håndtering af terrændata, idet man kan importere gratis topografiske data fra Kortforsyningen.dk. Denne facilitet gennemgås på kurset. 

Kurset indledes med en kort gennemgang af de principper, der ligger til grund for modellen, men i øvrigt vil der blive lagt megen vægt på anvendelse af modellen med øvelser ved PCere.

Der er også mulighed for at diskutere konkrete problemstillinger, som deltagerne måtte have mødt i forbindelse med deres egen brug af modellen.

Kurset henvender sig primært til personer, der for første gang skal begynde at arbejde med OML-beregninger, men også til mere erfarne brugere af OML, der ønsker et overblik over faciliteterne i OML-Multi 7.0.

Kursusdeltagerne vil få udleveret en tidsbegrænset version af OML-Multi (udløber ca. 1 måned efter kurset). Deltagere anbefales til at medbringe egen PC og afvikle øvelserne på den. Hvis OML-Multi skal installeres på PCen, skal brugeren have administrations­rettigheder til installationen.

Prisen på kurset er 3950 kr. excl moms (4937,50 inklusive moms).

Kursusbeskrivelse og tilmelding

Download kursusbeskrivelsen i PDF-format .

Her er adgang til elektronisk tilmelding til kurset. Betaling sker som hovedregel med kreditkort. Offentlige institutioner og firmaer kan dog også vælge at betale via faktura. Under alle omstændigheder foregår det via den elektroniske tilmelding.

Ved tilmelding fremsendes en elektronisk bekræftelse. Ca. en uge før kurset fremsendes program og deltagerliste.