Aarhus Universitets segl

Kursus i OML

      

Aarhus Universitet afholder et een-dags kursus i OML-Multi 7.0.

 

Kurset holdes på AU Roskilde på Risø-halvøen. Se vejbeskrivelse

 

Om kurset

Kurset giver en introduktion til brugen af den atmosfæriske spredningsmodel OML-Multi.

Den nyeste version af programmet (version 7.0) udkom i august 2020.

 

OML-Multi benyttes til skorstenshøjde-dimensionering i henhold til Miljøstyrelsens Luftvejledning og i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug. Modellen kan også bruges til mere generel kortlægning af luftforurening.

Kurset henvender sig primært til personer, der for første gang skal begynde at arbejde med OML-beregninger, men også til mere erfarne brugere af OML, der ønsker et overblik over faciliteterne i OML-Multi 7.0.  

Kurset indledes med en kort gennemgang af de principper, der ligger til grund for modellen, men i øvrigt vil der blive lagt megen vægt på anvendelse af modellen med øvelser på PC.

Der er også mulighed for at diskutere konkrete problemstillinger, som deltagerne måtte have mødt i forbindelse med deres egen brug af modellen.

Kursusdeltagerne vil få udleveret/installeret en tidsbegrænset version af OML-Multi (udløber ca. 1 måned efter kurset). Deltagere anbefales til at medbringe egen PC og afvikle øvelserne på den. Hvis OML-Multi skal installeres på PC'en, skal brugeren have administrations­rettigheder til installationen.

 

Kursusgebyret er 4250 kr. ekskl. moms. Herudover skal der betales for kursusmateriale samt forplejning kr. 375 incl. moms. Dvs. at den totale pris for deltagelse i OML-kurset er kr. 4625. Idet kurser nu er moms-fritaget, er der kun tillagt 25% moms på materialer og forplejning.

Kursusbeskrivelse og tilmelding

Download kursusbeskrivelsen i PDF-format .

Her er adgang til elektronisk tilmelding til kurset. Betaling sker som hovedregel med kreditkort. Offentlige institutioner og firmaer kan dog også vælge at betale via faktura. Under alle omstændigheder foregår det via den elektroniske tilmelding.

Ved tilmelding fremsendes en elektronisk bekræftelse. Ca. en uge før kurset fremsendes program og deltagerliste.