Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

OML

OML står for "Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller".

OML-modellen er en atmosfærisk spredningsmodel. Den anvendes til at beregne udbredelsen af luftforurening ud til afstande på 10-20 kilometer fra kilderne. 

Modellen bruges især til at beregne forureningen fra industri. Med modellen kan man vurdere om en virksomhed overholder grænseværdierne for bidrag til luftforureningen. Den benyttes også ved miljøgodkendelse af lugt fra husdyrbrug. Miljøstyrelsen bruger modellen i deres luftvejledninger.

En direkte web-adresse til denne side er www.au.dk/oml