Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kort over kvælstofdeposition (afsætning af kvælstof)

Depositionen af kvælstof - også kaldet afsætningen af kvælstof eller kvælstof-nedfald - er beregnet for året 2019.

Beregningen er foretaget som led i overvågningsprogrammet NOVANA (program for overvågning af vandmiljøet og naturen).

Beregningerne er foretaget med DMUs regionalskalamodel DEHM. Kortet viser den samlede kvælstofafsætning (tør + våd) i kgN/ha. Beregningen er foretaget for felter på 6 km x 6 km. Den viste afsætning i hvert felt er et gennemsnit for hele feltet.

Se også: Deposition af svovl og kvælstof - tabeller  - eller brug menuen til venstre.