Aarhus Universitets segl

Luftmålestationer: København

Tre stationer i selve København, en i Hvidovre (separat side)

I København findes et par af målestationer (gade-/tagstation) suppleret med en trafikbelastet station.

Parret ligger omkring Jagtvej/Tagensvej. Stationerne er:

 • Jagtvej/1257 (gade) 
 • H. C. Ørsted Institutet/1259 (tag)

Bemærk stationen på Jagtvej er midlertidig lukket fra 8. februar 2022 i forbindelse med vejarbejde. Den forventes at åbne igen om ca. 6 måneder.

Den supplerende gadestation er placeret i det indre København nær Rådhuspladsen:

 • H.C. Andersens Boulevard/1103 (gade)

Udførlige oplysninger følger herunder. 

Parret omkring Jagtvej/Tagensvej

 • Jagtvej/1257: Gadestation (12o33'12" E, 55o41'54" N)   Se fotos 
  24 t målinger af PM10 og PM2,5.
  ½ t målinger af NO og NO2.
  Benzen (resultater på ugebasis)
 • H. C. Ørsted Institutet/1259: Bybaggrundsstation (tagstation) (12o33'41" E, 55o42' 1" N)       Se fotos   
  24 t målinger af PM10 og PM2,5 samt grundstoffer (inkl. tungmetaller) i begge fraktioner
  ½ t målinger af NO, NO2, O3, CO. Meteorologi målinger foretaget indtil 31-12-2021.

 

 

Den trafik-orienterede station (station nr. 1257) er placeret i en 20 m bred gadeslugt ("street canyon") mellem cykelstien og vejbanen. Stedet er omgivet af fem etagers beboelsesejendomme på begge sider af gaden. Området består hovedsageligt af huse med småbutikker, og bygningerne er 3-5 etagers beboelsesejendomme. Stedet passeres dagligt af omkring 22,000 motorkøretøjer.

Tagstationen (station no. 1259) er placeret på et fladt tag af en syv etagers bygning, der huser institutter og laboratorier tilhørende det naturvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Stedet er åbent og med træer mellem universitetets institutter. Afstanden til gade stationen (no. 1257) er omkring 300 m. Der er adskillige gader med en trafikintensitet på over 5,000 køretøjer om dagen indenfor de nærmeste kilometre. 

Den supplerende gadestation ved Rådhuspladsen

 • H.C. Andersens Boulevard/1103: Gadestation (12°34'16" E, 55°40'28'' N)   Se fotos
  24 t målinger af PM10 og PM2,5 samt grundstoffer i begge fraktioner(inkl. tungmetaller)
  ½ t målinger af NO, NO2, O3, CO, SO2, PM10 and PM2.5
  Måling af benzen og PAH, der registreres på ugebasis.

Den trafik-orienterede station (station nr. 1103) er placeret på nordsiden af en 6 sporet gade. På begge sider af hovedgaden er der parkering langs med parallelle sidegader og fortove. På Nordsiden er der 5-6 etagers beboelsesejendomme, der bl.a huser den kommunale administration, medens der på den modsatte side ligger en forlystelsespark med træer og lave bygninger. Trafiktætheden er på omkring 70 000 motorkøretøjer om dagen.  

Fotos af stationen Jagtvej (1257)

Klik på fotos for større udgave!

Fotos af stationen H. C. Ørsted Institutet (1259)

  Klik på fotos for større udgave!  

Fotos af stationen H.C. Andersens Boulevard(1103)

 Klik på fotos for større udgave!