Aarhus Universitets segl

Luftmålestationer: Odense

To stationer i byområde

  • Grønløkkevej/9155: Gadestation (10o22'0" E, 55o23'50" N)    Se fotos
    24 t målinger af PM10
    ½ t målinger af NO, NO2, NOx og CO 
  • Odense Rådhus/9159: Bybaggrundsstation(tagstation) (10o23'21" E, 55o23'47" N) Se fotos
    ½ t målinger af NO, NO2, NOx, O3. Meteorologi målinger foretaget indtil 31-12-2021.

Gadestationen i Odense (station nr. 9155) er placeret på Grønløkkevej, som ligger i den vestlige udkant af Odense centrum og løber stort set i retning fra nord til syd. Vejen er omkring 16 m bred inklusive fortov og cykelsti. I 2012 passerede omkring 14.000 motorkøretøjer forbi dagligt. Dette tal forventes at stige til over 20.000 køretøjer dagligt i 2024 som følge af trafikomlægningerne i Odense. 
Målestationen er placeret tæt ved fortovet på den vestlige side af gaden og omkring 5 m fra kanten af vejbanen. Bygningerne i området varierer, med bygninger til småindustri og forretninger på vestsiden af vejen og treetagers boligbebyggelse på østsiden af vejen. Målestationen er etableret i juni 2016. Se evt. afsnittet Stationshistorik.

Tagstationen (station nr. 9159) er placeret på taget af Odense Rådhus. Næsten beliggende ved den gamle by med huse på kun få etager. Området er domineret af mindre lejlighedskomplekser og små forretninger. Mod syd ligger der et grønt område omkring Odense

Stationshistorik

Gadestationen 9155 lå i årene 2001-2015 i Albanigade. Stationen i Albanigade blev lukket 16. juni 2015 efter trafikomlægninger. I de foregående måneder var trafikken blevet i Albanigade reduceret kraftigt og i den sidste periode var der slet ingen trafik. Fra juni 2016 blev målingerne genoptaget, men på Grønløkkevej.

Hunderupgade/9154 er ikke længere aktiv. Den blev lukket med udgangen af år 2000 og afløst af 9155 i Albanigade.

Fotos af stationen Grønløkkevej (9155)

Klik på fotos for større udgave!

Fotos af stationen Odense Rådhus(9159)

Klik på fotos for større udgave!