Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om AirGIS

DEHM / UBM / AirGIS: Er et GIS-baseret modelleringssystem til estimering af trafikrelateret luftkvalitet og menneskelig eksponering.

DEHM / UBM / AirGIS er et menneskeligt eksponeringsmodelleringssystem til at vurdere luftforurening i trafikken. Det blev udviklet til anvendelse i danske luftforureningsepidemiologiske undersøgelser, menneskelige eksponeringsundersøgelser samt vurdering og styring af luftkvalitet i byer. Det er udviklet af Institut for miljøvidenskab, Århus Universitet. DEHM / UBM i begyndelsen af navnet indikerer, at modelleringssystemet i de nyeste versioner er tæt forbundet med det regionale DEHM model  og Urban Background Model (UBM), der modtager baggrundskoncentrationsdata og meteorologiske data fra disse modeller.

En af de unikke træk ved DEHM / UBM / AirGIS er, at det er i stand til at generere gadekonfiguration og trafikdata til OSPM modellen baseret på digitale kort og nationale databaser. Dette muliggør estimering af luftkvalitetsniveauer på et stort antal adresser på en automatisk og effektiv måde.

Modelleringssystemet blev anvendt i en række danske epidemiologiske undersøgelser, der involverer eksponeringsberegninger på mere end 200.000 adresser i Danmark eller ca. en tiendedel af alle adresser i Danmark (projekt AIRPOLIFE) Modelsystemet giver mulighed for eksponeringsestimater ved en høj rumlig opløsning (adresseniveau) og en høj tidsopløsning (time). Systemet integrerer spredningsmodeller for luftforurening, digitale kort, nationale og lokale administrative databaser, koncentrationer af luftforurenende stoffer på regional, bymæssig baggrund og gadeniveau, meteorologiske data og et geografisk informationssystem (GIS). Systemet bruger den danske Operational Street Pollution Model (OSPM), digitale kort på veje med trafikdata, bygninger med byggehøjdedata og geokodede adresser på studiepersoner, og det gælder ArcView 3.x.

NY! Opdateret DEHM / UBM / AirGIS beskrivelse og evalueringsartikel

En beskrivelse af den videre udvikling af DEHM / UBM / AirGIS-systemet under en for nylig afsluttet ph.d.-undersøgelse og evaluering kan findes under:

Khan, J, Kakosimos KE, Raaschou-Nielsen, O, Brandt, J, Jensen, SS, Ellermann, T & Ketzel, M (2019), Udviklings- og præstationsevaluering af nyt AirGIS - Et GIS-baseret luftforurening og menneskeligt eksponeringsmodelleringssystem ', Atmosfærisk miljø, vol. 198, s. 102-121. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2018.10.036

Luftkvalitet på din gade - Offentlig digitalt kort over luftkvalitet i Danmark

Et digitalt kort over luftkvalitet af årlige koncentrationer af NO2, PM2.5 og PM10 i 2012 er for første gang blevet præsenteret på Internettet for alle 2,4 millioner adresser i Danmark. Kortet oprettes vha. DEHM / UBM / AirGIS-systemet.

Linket til WebGIS-kortet er: http://luftenpaadinvej.au.dk

En beskrivelse af dataene findes under:

Jensen, SS, Ketzel, M., Becker, T., Christensen, JH, Brandt, J., Plejdrup, M., Winther, M., Nielsen, O.-K., Hertel, O., og Ellermann, T., 2016 Air Street Map – High Resolution Multi-scale Air Quality Modeling for All Addresses in Denmark. AMA Science - specialudgave på baggrund af COST TD1105-mødet i Prag 2016. DOI: 10.5162 / 6EuNetAir2016 / 04.