Aarhus Universitets segl

Kort

Geografiske kort over diffuse emissioner

Kort over emissioner fra diffuse kilder under PRTR kan ses herunder. Bemærk at emissioner fra de største udledere (punktkilder) ikke er medregnet. Metoderne bag den geografiske kortlægning af emissionerne er beskrevet nærmere her.

Kortlægningen er foretaget separat for en rækker kilder. For kilder hvor de beregnede emissioner og/eller allokering geografisk er forbundet med stor usikkerhed, er kortlægningen foretaget på et aggregeret niveau.

Der kan skiftes mellem syv kort (temalag) over emissioner fra hhv. alle diffuse kilder (SO2, NOx, NMVOC, NH3 og PM10), fra vejtransport (NOx) og fra landbrug (NH3). Emissionerne er vist som ton per kvadratkilometer per år (ton/km2/år) i gridceller på 1 km x 1 km. Emissionsniveauerne er vist via farvekoder.

Figur 1   Kort over emissioner i 2022 fra alle diffuse kilder under PRTR for a) SO2, b) NOx, c) NMVOC, d) NH3, e) PM10, samt for f) NH3 fra diffuse kilder i landbrug, og g) NOx fra diffuse kilder i vejtransport (klik på links i figurteksten for at se det i større format)