Aarhus Universitets segl

Fald i partikeludslippet

Peter Wåhlin - september 2008

 

Der er i årene 2002-2007 registreret et tydeligt fald i koncentrationen af ultrafine partikler på H.C. Andersens Boulevard. Ultrafine partikler måles ved at tælle partikler, som er mindre end 100 nm (nanometer). På en gade er langt de fleste partikler mindre end 100 nm, så udtrykket ”ultrafine partikler” er næsten synonymt med ”partikler, som måles ved tælling”.

 

I den treårige periode 2005-2007 var partikelantallet i luften i gennemsnit 27% lavere end i årene 2002-2004. Forskellen skyldes formentlig især overgangen til anvendelsen af svovlfri diesel og benzin i Danmark fra nytår 2005. I de sene nattetimer efter lørdag (søndag kl. 00-06), er forskellen særligt tydelig, idet partikelantallet er reduceret til 50% (se figuren). Det skyldes, at trafikken i det indre København på dette tidspunkt er domineret af taxier, som hovedsagelig er moderne dieselbiler med oxiderende katalysator. Foruden sodpartikler i størrelsesområdet omkring 60 nm udsender de fleste af disse biler kun meget små svovlpartikler i størrelsesområdet < 20 nm, og derfor ses effekten af nedsættelsen af svovlindholdet særligt tydeligt. De gasformige halvflygtige organiske forbindelser i udstødningen, som normalt vil kunne kondensere på overfladen af de allerede dannede svovlpartikler og derved forøge deres diameter, bliver fjernet af katalysatoren.

 

Den tydelige reduktion i partikeludslippet ses som nævnt i antallet af partikler. Hvad angår partikelmassen har de små svovlpartikler og alle andre partikler i størrelsesområdet < 20 nm forsvindende lille betydning. Hvorvidt faldet i antallet af de små svovlpartikler, som indåndes på H.C. Andersens Boulevard, betyder en sundhedsmæssig gevinst, må være op til en nøjere diskussion. Svovlforbindelserne i partiklerne er formentlig letopløselige i lungeslimhinden, og mængden har kemisk set været forsvindende både før og efter nytår 2005.

 

Partikelstørrelsesfordeling på HC Andersens Boulevard

 

Figuren viser de gennemsnitlige partikelstørrelsesfordelinger på H.C. Andersens Boulevard sen lørdag nat (søndag kl. 00-06) før og efter nytår 2005.

Den vandrette akse angiver partiklernes diameter i nanometer, mens den lodrette angiver antal partikler per kubikcentimeter per størrelsesdekade.